Maat

by Egyptian Realms 636 views0

Maat (rechts) op de Troon met twee veren boven het hoofd.

Hieroglyph Maat Hieroglyph Maat Hieroglyph Maat Hieroglyph Maat Hieroglyph Maat Hieroglyph Maat

Inleiding

Maat is geen geloof, ook geen theorie. Maat was het eerste concept dat was gescheiden van het niet-bestaande, wanneer de wereld was gecreëerd. Door het beginsel van Maat, zijn de basis wetten van creatie en structurering van het Universum gevormd. Maat is de personificatie van de fundamentele orde van het universum. Maat is onsterfelijk en is niet veranderd sinds de tijd waarneer zij in bestaan kwam. (Ptahotep, Hoogpriester)

Neter MaatMaat is filosofie, levens-patroon, een spiritueel symbool en de kosmische energie van balans die het universum in stand houdt. Maat is een aspect van Aset waar zij wijsheid en spirituele ontwakening voorsteld. Maat is het symbool voor orde, gerechtigheid, rechtvaardigheid, correctheid, harmonie, vrede en gelukzaligheid.

MENS
Maat vertegenwoordigd de leringen van creatie welke leidt tot de absolute waarheid en universele wijsheid.
Neter Maat staat voor de goede spirituele idealen en menselijk gedrag. De leringen en Wet van Maat beslaan de kennis van karma en de bestemming van elk individueel.

VOORSTELLING
Als dame met rood lint om het hoofd met witte struisvogelveer en draagt het tennue van Aset. Als dame met uitgestrekte armen met vleugels. Als witte struisvogel Veer. Een Splinter waarop zij zeteld. Als geknielde vrouw met uitgestrekte armen als vleugels.

AARDE
Maat is aktief in de Hal van de Twee Waarheden in de Onderwereld.
De ruimte die initianten en overleden passeren om daar het Hart te laten afwegen tegenover de Veer van Maat.

KOSMOS
Maat is vertegenwoordigd in de fundamentele structuur van het gecrëerde universum. Zowel het zichtbare als niet zichtbare. Orde van het universum. Kosmische harmonie. Alles omvattend.

Vanaf de oerschepping belichaamd Maat de heilige orde van de wereld.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Maat samen met Ammut bij de Weegschaal.
Voorstelling op Papyrus van de aftocht. Maat samen met Ammut bij de Weegschaal.

Cultus

Neter Maat was een uiterst belangrijk principe voor de Oude-Egyptenaren daar zij het oordeel en Wet vertegenwoordigd van het leven en het hiernamaals.

Maat was diep gevestigd in de samenleving, traditie, Cultus en leefwijze van de Oud-Egyptische mens. Harmonie, vrede, gelukzaligheid, wijsheid, relatie met Hemel en Aarde, lichaam en geest werd gestimuleerd door de leringen van Maat te leven.

Relief op een muur in de Edfu-Tempel in Egypte.
Relief in de Edfu Tempel. Farao brand wierook voor Horus, Hathor, Ra, Khonsu, Maat en Khnum.

De Farao regeerde in de autoriteit van Maat. De koning bracht soms offers naar Maat, afgebeeld in scenes op vele Tempels. Vele koningen droegen de naam: ‘liefhebbende van Maat’.

De Theocratie, wetgeving van Kemit (Oud-Egypte) was ontleend aan Maat. Het Hof, Huis van afgevaardigen, was vertegenwoordigd uit een tribunaal van wetgevers, wijzen, volksvertegenwoordigers en ingewijden van Maat.

Een smal beschadigde Tempel welke gewijd is aan Maat is gevestigd bij Karnak. Tempels werden gebouwd in afstemming met Maat, het bouwplan naar de Orde van de Natuur. Vele muren en voorwerpen zijn voorzien met het hieroglief van Maat, de Veer.
De Cultus van Maat stamt van voor het Oude Rijk. De Universele Leer of Wet, Wet van Maat is echter veel ouder en stamt uit Atlantis en Mu. De Universele Wet was bekend onder vele wereldculturen.

De Twee Waarheden
Een enkele witte Veer is het symbool van Maat, de Waarheid of ziel van Waarheid. Twee witte veren zijn het symbool van het Woord, de Twee Waarheden of dubbele waarheid van Maat.

Tehuti voegt de uitslag toe op de Veer van Maat.
Fragment op Papyrus; Tehuti voegt de uitslag toe op de Veer van Maat met zijn schrijfgerei

In het leven maar ook in het hiernamaals is Maat vertegenwoordigd. Tehuti openbaarde de kennis van de heilige begrafenis riten die gebaseerd zijn op het patroon van Maat. De begrafenis riten beslaan de voorbereiding, bescherming en stimulering van de ziel om naar het Oordeel van Maat te laten afreizen naar het gelukzalige land. Het Oog van Heru of Oog van Ra vertegenwoordigd kennis van leven, als de kennis van Maat.

De witte Veer van Maat wordt door Tehuti gedragen in zijn vertegenwoordiging van rechter van de kosmische orde.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Maat met gespreide vleugels.
Deksel van sarcofaag. Maat met gespreide vleugels en veren in de handen.

Omschrijving

Maat of Maati is afgeleid van Maa, vertaald; Moeder die rechtvaardig is.

Zonder Leven en Maat is er geen mogelijkheid van creatie. Beweging, dynamiek en verschil wordt geleid door een ordening, structurering of principe van regulatie. Maat is een kwaliteit van de schepper zelf.

Maat vormt het focuspunt in de filosofie van de oude Egyptenaren en beslaat het denken op alle niveau’s van bestaan, de Kosmology, traditie van het koningschap, het sociale niveau en van individu. Men hanteerde een systeem bestaand uit fundamentele kennis waarop de wereld gestructureerd is.

In de Onderwereld, werd het Hart van de overledene afgewogen tegen de Veer van Maat. Wanneer het Hart te zwaar was van slechte daden, zou het de Veer van Maat uit balans brengen en werd men aan Ammut overgeleverd. Maar als de schalen in balans waren, werd men door Heru in ontvangst genomen en toegelaten tot het rijk van gelukzaligheid, het land van Asar. Zie ook Wet.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Legende

Maat was op de boot van Ra aanwezig toen deze over de wateren van de afgrond van Nun voer op de eerste dag. Samen met Tehuti bepaalde Maat de dagelijkse koers van de Zon. Maat wordt soms aangeduid als het Oog van Ra of Dochter van Ra.

In de legende is Maat de partner van Tehuti en had acht kinderen met hem. Het meest belangrijke kind is Amen of Amun. De acht kinderen zijn de acht Groten van de Ogdoad die de Aarde met alles erin heeft voortgebracht. Buiten de creatie is Ra geboren en kreeg de taak van Oost naar West te reizen en groeide elk uur van de dag totdat de Zon weer stierf en verdween achter de Horizon.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Maa, Maati

FAMILIE
Partner van Tehuti.
Maat is verwant aan Ra.

MANIFESTATIES
Dochter van Ra, Oog van Ra (18e dynastie).
Maat vertegenwoordigd de Universele Wet in het rijk van levenden en doden.
De Weegschaal.

VERBANDEN
Maat is verbonden aan Tehuti, Ptah, Khnum in de creatie legende.
Sakhmet en Pharaoh zijn handhaver van de Wet van Maat. Maat en Tehuti vormde de dagelijkse koers van de Zon.
In de hal des Oordeels van Maat verblijven Ammut, Anpu, Tehuti, Ra, Babi, Heru en Amenti.
De Twee Landen, het land van de levende en land van de doden.
De Twee Ogen, het Oog van Asar en Aset, vormen samen ogen van Ra.
Het hoofd van de Wet droeg de titel: priester van Maat.

De kelten en indianen meende dat een veren hoofdtooi de drager eigenschappen van de vogel gaf.
De Veer is een symbool van vriendschap, dapperheid, trouw, zuiver/rein.

OBJECTEN
Wordt vervolgd…

Neter MaatMaat met Veer.

TITELS

Dame van het Huis
van Oordeel
Neter van Waarheid

SYMBOOL

Weegschaal
Witte Veer
Twee Veren
Splinter

Witte Veer

TOTUMDIER

De totum van Maat
symboliseerd een ondergrond,
de stabiele fundering waarop
orde is gebouwd.

ELEMENT

PLANTBeeld van Pharaoh Akhenaten met de Veer van MaatBeeld van Farao Akhenaten
met de Veer van Maat
boven het hoofd.

Maat met Veer.Maat.

Aset met de Veer van Maat.Aset met de Veer
van Maat tussen haar
hoofdband.