Cobra from the Dendera TempleTempels, piramiden en tombes van het oude Egypte


De vele oude Tempels en kapellen uit het oude Egypte getuigen van een rijk spiritueel tijdperk en hoog ontwikkelde beschaving.

De cultus Tempel van de Zon vervulde een belangrijke rol in het leven van de mens. Alleen ingewijden hadden toegang tot de binnenste heiligdommen waar de heilige riten en ceremonieën werden voltrokken. De Tempel en heiligdommen werden bewaakt door wachters.

Er zijn twee soorten Egyptische Tempels te onderscheiden, de begrafenis Tempel en Cultus Tempel. De begrafenis tempels waren verbonden aan het leven na de dood. De mummie werd er opgebaard met persoonlijke inboedel die bruikbaar was in het volgende leven.

De reusachtige tempels en tombes waren gebouwd voor de eeuwigheid. Andere bouwwerken waaronder paleizen, huizen en magazijnen werden van klei en hout gemaakt en zijn grotendeels verloren gegaan.