Mut

by Egyptian Realms 393 views0

Relief van Mut op een muur van de Karnak Tempel.
Reliëf voorstelling van Mut op een muur van de Karnak Tempel.

Inleiding

Mut is de Grote liefdevolle Moeder en beschermer, koningin van alle Neteru, moeder van alle levende schepsels.

MENS
Spirituele moeder van Farao en Koningin. Mut was zoals Aset en Het-Heru een dame die de aspecten van moederschap vervulde bij geboorte.

VOORSTELLING
Koninklijke dame met een Gierkroon, enkele of Dubbele Kroon op het hoofd, of met kroon van Min. Dame met vleugels met de koninklijke kroon. Als Gier of als leeuwin. Of dame met het hoofd van een leeuwin, koe of Cobra slang. Soms hanteerd zij als dame de Papyrus scepter. Haar jurk was gekleurd in rood of blauw.

AARDE
Gouw van Thebe.
Als vrouwlijk aspect van het Universum vervult Mut de rol als moeder van de Aarde, de atmosfeer, vocht, ozon, ether. Neter van de Hemel.

KOSMOS
De Grote Moeder die alles voortbracht dat bestaat. Mut is de liefhebbende Moeder, Koningin van alle Neteru. Moeder van al het levende.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Relief van Mut in de Karnak Tempel.
Reliëf voorstelling van Mut op een muur van de Karnak Tempel.

Cultus

Het bestaan van Mut gaat terug tot aan de Grote Creatie.

Van oorsprong een lokate Neter, waarschijnlijk uit het Delta gebied. Haar Cultus was verdeeld over Egypte en duurde tot aan de Romeinse periode.

Relief op een pilaar van de Kom-Ombo Tempel.
Relief van Farao met Hathor met Gierkroon op een Pilaar van de Kom-Ombo Tempel.

OUDE RIJK
Het Cultus centrum lag bij Asheru, zuid van de hoofdtempel van Amun-Ra bij Karnak. De Gierkroon werd door de koningin gedragen waarmee het moederschap werd uitgedragen.

NIEUWE RIJK
Mut nam de positie over van de vrouw van Amen, Amaunet, de Verborgene, een van de acht reptielen die in de oerwateren verblijven.
Mut werd de Moeder van Pharaoh, de kroon werd haar symbool. Toen Amun de Zon werd, werd Mut het Oog van Ra. Tijdens het Nieuwe Rijk werden Mut en Amun verenigd.

Relief of Mut and Amun insdie the temple of Seti I.
Relief van Mut en Amun in de tempel van Seti I te Qurna.

De Cultus van Mut steeg in populariteit. Mut werd een Grote Neter van de stad en de Cultus verspreidde zich.

Bij een festival van Mut werd de bark van Amun uit zijn Tempel in Karnak naar de Tempel van Mut in Luxor gebracht onder begeleiding van een grote menigte. Bij een ander festival werd een beeld van Mut op een boot geplaatst en zeilde over het kleine heilige meer bij haar Tempel in Karnak.

In Thebe was Mut de Koningin van de Neteru. De Tempel van Amun is aan Mut verbonden. In Tempels stond een zwart Basalt beeld opgesteld van Mut, het ‘Oog van Ra’.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Vale gier Mut.
Vale gier.

Omschrijving

De naam Mut betekent letterlijk moeder. Mut werd beschouwd als de Moeder der Moeders.

Mut is Neter van het koninklijke moederschap en nam de rol over van Amaunet in de Thebaanse Triade als de partner van Amun en moeder van Khonsu. Zij vervulde een soortgelijke rol als Aset, Sakhmet en Het-Heru, moeder van Farao.

Voorstellingen van Mut tonen haar met een jonge zuigeling op schoot zoals bij Aset. Mut vervulde een prominente rol bij de koninklijke vrouwen. Mut werd beschouwd als de vrouw van Amun. Mut had ook een aggresieve kant, het handhaven van de orde en balans, Maat waarmee zij verbonden is met Sakhmet.

Mut, Tefnut en Sakhmet zijn alle Dochters van Ra en bekend als Oog van Ra. Mut vervult attributen die ook door andere Neteru worden gemanifesteerd. Zij is verwant aan het koningschap maar ook vernieuwing. Mut draagt de Ankh, Dubbele Kroon, kroon van Min, de Gier en Papyrus scepter van Aset.

In het Oude Egypte was de Gier bekend als concept voor moederschap, gieren werden vaak als koppel waargenomen. De moeder en het kind onderhielden een nauwe band met elkaar. De moeder beschermde de jonge, gaf het liefde, en leerde vaardigheden om in de lucht en op Aarde te kunnen overleven. Vanwege zijn grote afmetingen en kracht is de Gier, zoals de Havik en Adelaar in staat tot hoog in het luchtruim te vliegen en zich daardoor dicht bij Ra begeeft.

Impressie van de koningin met kroon van Mut.
Impressie van de Koningin met kroon van Mut.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Legende

Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Auramoet, Moet, Muth, Maut, Mutt, Mut-neb-set, Mu

FAMILIE
Partner van Amun-Ra.
Het heilige stel had geen kinderen.
Eerst adopteerd Mut en Amun: Mentu. Vervolgens Khonsu.
Mut, Amun en Khonsu vormen de Thebaanse Triade.

MANIFESTATIES
Mut is een manifestatie van Aset.
Mut-Temt.
Mut-Uadjet-Bastet.
Mut-Sekhmet-Bast-Menhit.
Mut-Aset-Nekhebet. De Grote Moeder en De Grote Dame

VERBANDEN
Als leeuwin is Mut verbonden met Ra, Bastet en Sakhmet.
Het boek van de Amduat bevat een spreuk die aan het beeld van Mut is gewijd. Het beeld van Mut kende drie gestalten. Een beeld met het hoofd van een Leeuwin, met een menselijk hoofd of met een hoofd van een Gier. De spreuk diende ter bescherming van de dode tegen verstoring.

Land van Mu (Het Moederland).

OBJECTEN
Inscripties, wand reliëfs, beelden.

INDEX
Inleiding
Cultus
Omschrijving
Legende
Register

Neter Mut.
Neter Mut met de gierkroon op het hoofd met daarop de Dubbele Kroon.

TITELS
Dochter van Ra
Moeder van de Zon in
welke Hij Opreist
Meesteres van Isheru
De Grote Dame van Isheru
Dame van de Hemel
Koningin van de Neteru
De Grote Moeder
De Grote Dame

SYMBOOL
Gier

TOTUMDIER
Van oorsprong de Gier
Leeuw
Koe
Kat
Leeuwin

ELEMENT

PLANT

Statue of the goddess Mut.
Beeld van de godin Mut.