Qebesenuef

by Egyptian Realms 192 views0

Canope with the head of Qebesenuef.
Urn met het hoofd van Qebesenuef met ernaast Hapy en Duamutef.

Inleiding

Qebesenuef, Neter van het Westelijke kardinale punt van Aarde. Een van de Vier Zonen van Heru.

MENS
Qebesenuef is Zoon van Heru.
Bescherm Neter van de ingewanden, de darm.

VOORSTELLING
Qebesenuef wordt voorgesteld als een Mummie lichaam met het hoofd van een Havik zoals Ra en Heru. Qebesenuef wordt als beschermer ook met de kop van een jakhals aangeduidt.

AARDE
Neter van de Westelijke windrichting, kardinale punt van de Aarde.
Qebesenuef, Hapy, Imseti, en Duamutef vormen de vier kardinale punten van de Aarde.

KOSMOS
Neter van de Onderwereld.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Een persoon word door Heru voorgeleid naar Asar.
Voorstelling op Papyrus. Een persoon word door Heru voorgeleid naar Asar, Koning van de Onderwereld. Voor Asar de vier Zonen van Heru op de Lotus bloem.

Cultus

De Cultus van Qebesenuef is verbonden aan de Onderwereld, de leer van de Duat, de Necropolis en Hal van de Twee Waarheden.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Kralennet met de vier Zonen op de mummie.
Kralennet met de vier Zonen op een Mummie.

Omschrijving

In het oude Egypte stonden de vier windrichtingen of streken bekend als de ‘Vier Pilaren’, de vier Zonen van Heru.

Van de vier Zonen van Heru; Qebesenuef, Hapy, Duamutef en Imseti bestaan enkele begrippen;

De vier Zonen vormen de ‘Vier Pilaren’ waarop de Hemel berust. De vier Zonen vormen de vier dimensies op Aarde, de vier aangezichten, vier dimensionaal. De vijfde dimensie is de lucht. De vier Zonen vormen de krachten die over de organen waken. De vier Zonen vormen de vier windrichtingen en de daaraan verbonden invloedrijke kracht. Elke windrichting heeft zijn eigen kleur, gebied en Neter.

Qebesenuef – Westen – Zwart en Wit
Hapy – Oosten – Geel
Imseti – Zuiden – Rood
Duamutef – Noorden – Blauw

De vier werkzame invloedrijke natuurkrachten hebben betrekking op het gebied waarin materie, mens, dier en plant kan manifesteren. Materie is onderworpen aan de vier tegengestelde krachten van de vier. Daarnaast beoefend de zee (water), lucht, Zon (vuur) en Sterren ook invloed uit op Aarde.

Qebesenuef is verbonden aan de darm. Bij de mummificatie werd de darm uit het lichaam verwijderd en in een urn geplaatst met een hoofd erop van Qebesenuef. De urn werd bijgezet vlak bij de sarcofaag naar Westelijke richting.

De vier Zonen stonden bekend als beschermers van de organen van de overledene. Elke Zoon beschermd een orgaan. Elke Zoon wordt beschermd door een Neter. Qebesenuef beschermt de darm en is de wachter van het Mummie lichaam. Qebesenuef wordt beschermd door Sekhet.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Legende

Heru (de Oudere) had diverse vrouwen en kinderen waarvan zijn Vier Zonen gegroepeerd werden.
De vier Zonen zijn afkomstig van de Lotus bloem die oprees uit de wateren van chaos van Nun op de orde van Maat.

De Vier Zonen vormden de begrafenis Neteru van Mummificatie, de Opening van de Mond en begrafenis. Heru maakte van de vier, wachters van de vier kardinale punten, Noorden, Zuiden, Oosten en Westen.

In de kapel van Asar in de Onderwereld bevinden zich de Vier Zonen op een Lotus bloem die voor Asar bloeit.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Urnen waarin de organen werden geplaatst.
Urnen waarin de organen werden geplaatst.

Register

Qebhsennuf, Qebsenuf, Kemeh-senoe-ef, Kebehsenuef, Kebhsenuf, Quebe-sennoe-ef

FAMILIE
Zoon van Heru de Oudere.
Qebesenuef, Imseti, Hapy en Duamutef vormen de vier broers.

MANIFESTATIES
Neter van het Westen.
Beschermer van de darm.

VERBANDEN
Qebesenuef wordt beschermd door Sekhet.

OBJECTEN
Wand schilderingen, inscripties en teksten. Mummificatie voorwerpen waaronder: urnen, Ushabti, kralennet, Amuletten en Papyrus.

Qebesenuef metDorsvlegel en Herderstaf.
Qebesenuef met Dorsvlegel en Herderstaf.

SYMBOOL
Havik

TOTUMDIER
Havik
Jakhals

ELEMENT

PLANT
Lotus

Neter Qebesenuef.
Neter Qebesenuef.
Amulet van Qebesenuef.
Amulet van Qebesenuef. Het Amulet werd op de mummie geplaatst.