Reconstructie Zodiak Dendera

by Egyptian Realms 43 views0

Reconstructie Egyptische Zodiak. Copyright R.Bloom, Egyptianrealms.com
De Egyptische Zodiak uit de Dendera Tempel door R.Bloom.

Op basis van verschillende foto’s en tekeningen is door R. Bloom van Egyptian Realms een reconstructie gemaakt van de oud-Egyptische Dierenriem, de Zodiak.

Met de impressie is getracht het origineel zo dicht mogelijk te benaderen en de sterrenkaart in zijn volledigheid weer te geven.

Wordt vervolgd…

© Copyright R.Bloom, www.egyptianrealms.com