Seb

by Egyptian Realms 422 views0

Jager van de Nijl.
Jager van de Nijl.

Inleiding

Sebek, Seb is vertegenwoordiger van het dierenrijk. Personificatie van reptiel, instinct, worstellen, (verslindende) kracht, jager van het water.

MENS
Seb symboliseert de oer-kracht van de Egyptische Farao die hij manifesteert tegen zijn vijanden.
De Krokodil is een van de dierlijke vijanden van de mens.
De Krokodil werd zowel gevreesd als gerespecteerd.
Seb werd geëerd om zijn bescherming, vruchtbaarheid en kracht.

Relief van Seb in de Kom-Ombo Tempel.AARDE
Krokodil, die in de Nijl verblijft.
Krokodillen die in en rond de Tempel werden gehouden. Beschermer van domeinen.
De Krokodil manifesteerd chaos, aanval, felheid en snelle aktie.

VOORSTELLING
Man met het hoofd van een Krokodil en Ankh en Was-scepter. Krokodil met het hoofd van een man. Een gemummificeerde Krokodil. Seb word met groene of blauwe huid afgebeeld. Krokodil met boven het hoofd de Zonschijf met Cobra slang van Ra. Krokodil met de hoofdtooi van Amen. Krokodil met het hoofd van een Havik wat de relatie met Heru aanduidt.

KOSMOS
Neter Seb houdt verband met de schepping van de Nijl (Melkweg).
Als Zon-Neter werd hij als Seb-Ra aangeduid. Zoon van Ra.
Energie van de Zon.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Seb afgebeeld in de Kom-Ombo Tempel.
Reliëf van Seb in de Kom-Ombo Tempel.

Cultus

Van oorsprong is Seb de belichaming van de worstelende kracht die vrij kwam nadat het kosmische Ei was gelegd en uitbrak.

Seb was verantwoordelijk voor de bescherming tegen krokodillen. Seb de krokodil Neter is afkomstig uit de stad van Arsinoe.

Steen met een voorstelling van Seb.
Steen met een voorstelling van Seb.

OUDE RIJK
Tijdens het Oude Rijk was Seb bekend als (de Verscheurder), Zoon van Nut.

De Cultus van Seb is verbonden aan het gebruik van Mummificatie van dieren als onderdeel van het ritueel. Dieren die waren gemummificeerd door priesters van Seb werden door het volk geofferd aan Seb.

MIDDEN RIJK
In het Midden Rijk werden Seb en Ra partners (Seb-Ra), een aspect van de Zon-Neter dat verband houdt met oorsprong van de mens en creatie.

De Krokodil werd beschouwd als een heilig dier. Een specifieke Krokodil werd beschouwd als een belichaming van Seb.

Waakzame krokodil.
Waakzame krokodil.

In het heilige meer naast de Tempel van Seb werd de heilige Krokodil gehouden (Petesuchos), welke werd beschouwd als de incarnatie van de Neter. Deze Krokodil was tam voor priesters. De Krokodil was voorzien van gouden ringen in zijn oren, en gouden armbanden om zijn poten. De priesters voerden het dier als ervaren oppasser met de giften van de bezoekers, toeristen en vreemdelingen, waaronder brood, wijn, en vlees. De Krokodil werd met de hand gevoerd wat de nodige kijkers trok.

Vader en zoon krokodil in het moeras.
Vader en zoon krokodil in het moeras.

De Cultus van de Krokodil was niet in alle steden gevestigd waardoor er ook gejaagd werd op krokodillen.

NIEUWE RIJK
Tijdens het Nieuwe Rijk werd Seb opgenomen in de Cultus van Amun. Seb werd beschouwd als een incarnatie van Amun. Dieren werden geassocieerd met Seb, werden heilig beschouwd en beschermd. Dieren kregen een kostbare uitvaart.
Seb was een wachter van de monarchie tijdens de 13e Dynastie.

TEMPELS
Diverse Tempels verspreid over Egypte waren gewijd aan Seb. Kom-Ombo Tempel, Medinet-el-Fayum, bij de oude stad Shedyet (Grieks: Crocodilopolis). Beneden Egypte, de heilige streek van Seb. Een reuze groeve voor krokodillen bij Monfaloet. Bij sommige Tempels, werden krokodillen gemummificeerd en in sarcofagen geplaatst. Ook krokodillen met ongeboren foetussen die zich nog in de eieren bevinden.

Beeldje van Seb met een lichaam op zijn rug.
Beeldje van Seb met een lichaam op zijn rug.

Seb die in de Cultus van de Zon was opgenomen werd in rituelen, ceremonies, festivals en opvoeringen uitgedragen. Amuletten en magische tabletten, werden door de Seb priesters via de Tempel aan de mensen en dorpen geschonken deze te beschermen tegen de gevaarlijke krokodillen in en langs de Nijl. De priesters voerde tijdens de festivaldagen van de overstroming van de Nijl, de dagen van de schepping van de Neteru, diverse mysterie spelen op, om de mens op traditionele en legendarische wijze te herinneren aan de schepping en oorsprong.

Tijdens de opvoeringen werden de aspecten van de schepping belichaamd door vermomde priesters en priesteressen, met decor, muzikanten en attributen. Een Seb priester droeg een krokodillenpak met masker. Mogelijk ook attributen in zijn handen.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Krokodil kijkt toe als mannen vanaf de boot vis binnenhalen.
Krokodil kijkt toe als mannen vanaf de boot vis binnenhalen.

Omschrijving

Seb werd beschouwd als een personificatie van schepping, die uit het water van chaos was opgerezen om zijn eieren van leven op de oever te leggen.

De Nijl had een belangrijke functie in het Oude Egypte. Het water maakte de akkers vruchtbaar, vormde een route voor handel en vormde het leefgebied van vissen, Nijlpaard en Krokodil waarvan Seb werd beschouwd als de leider.

De Krokodil was symbolisch het dier dat de kracht van Pharaoh tot uitdrukking bracht.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Legende

Seb is Neter afkomstig van het Donkere Water.

Seb deelde het water, de Nijl was ontstaan door het uitkomende zweet, en hij maakte de kruiden groen.

In het boek der Doden assisteert Seb bij de geboorte van Heru. Seb helpt met Aset en Nebet-Het om de overledene te beschermen. Ook maakte hij deel uit bij de overwinning van Suth.

Volgens een legende vertegenwoordigd Seb de viervoudige elementaire Neteru. Ra van Vuur, Shu van Lucht, Geb van Aarde, en Asar van Water.

Seb ving de vier Zonen van Heru op comMando van Ra in een net op toen deze oprezen uit het water als een Lotus bloem en bracht ze aan land.

In de Legenden van Asar, neemt Heru de gedaante aan van een Krokodil om de delen van het lichaam van Asar uit de Nijl te halen die er door Suth in waren gegooid.

Men meende dat er een tamme krokodil was die personen naar de andere kant van de oever bracht op zijn rug.

Zie ook Legend of Hermopolis

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Krokodil Seb.
Krokodil Seb.

Register

Sobk, Sobek, Sebek, Sebeq, Sebekh, Sebek-Ra, Keb, Sobki, Soknopais

Grieks: Suchos, Kronos

Hieroglyph Seb. Hieroglyph Seb. Hieroglyph Seb. Hieroglyph van krokodil Seb.

FAMILIE
Zoon van Tehenut.
Seb heeft partners uit verschillende gebieden waaronder Thiouis, Het-Heru, Heket en Renenutet.
Khonsu, Heru en Khnum werden soms als zijn Zonen beschouwd.
Bronnen vermelden dat Suth de vader van Seb is.

MANIFESTATIES
Suth nam de rol van een Krokodil aan.
Seb met het hoofd van Heru belichaamd Seb als genezer, beschermer en vergelder van kwaad.

VERBANDEN
Een bron vermeld dat het heiligdom van Seb was gemaakt uit Carnelijn.

Dwergen dragen een krokodil.
Dwergen dragen een Krokodil. RMO Leiden.

OBJECTEN
De Krokodil wordt voorgesteld op architectuur, beelden, sieraden, Amuletten en Geschriften.
Krokodillen werden gemummificeerd en in een kist geplaatst en begraven in de Dodenstad.

Een gemummificeerde krokodil.
Een gemummificeerde Krokodil.

Wordt vervolgd…

Krokodil Seb.Krokodil Seb.

TITELS
Heer van Faiyum
Heer van Bakhu
De Ragger
De Verscheurder
Huis van Seb

SYMBOOL
Krokodil

TOTUMDIER
Krokodil

Krokodil van Carneol.Krokodil van Carneol.

ELEMENT
Water
Carneol
Brons

PLANT

Krokodil op een altaar.Krokodil Seb op een altaar.

Krokodil in aktie.Krokodil in aktie.

Seb met de Ankh en Staf des Levens.Wandrelief van Seb met de
Ankh en Staf des Levens.

Kop van de krokodil met Zon.Kop van de Krokodil met
Zon Spiegel.

Relief op een pilaar van de Kom-Ombo tempel.Seb met Hathor afgebeeld
op een Pilaar in de
Kom-Ombo Tempel.