Shu

by Egyptian Realms 658 views0

Inleiding

Shu is Neter van lucht, ether en atmosfeer. Shu is tweeling met Tefnut.

Shu is rechter in de Hal van de Twee Waarheden, Maat. Shu belichaamd de overgang tussen dag en nacht, de Onderwereld en levende wereld.

MENS
Shu is verbonden aan de lucht, zuurstof, longen en adem van de mens.
Shu werd beschouwd als de verheffer van zielen van de levende en doden zodat zij konden opreizen naar de Hemel, het ‘Licht Land’. De zielen konden de Hemel bereiken door de Ladder op te klimmen die Shu omhoog houdt.

VOORSTELLING
Staande man met opgehesen armen in de lucht. Shu houdt Nut en Geb van elkaar door Nut op te heffen in de lucht. Als man met Veer op zijn hoofd, scepter in de hand met de Ankh. Man met Zonschijf op zijn hoofd.
Samen met Tefnut als man met leeuwgelaat.

 Helder blauwe lucht, het Huis van Shu.
Helder blauwe lucht, het Huis van Shu.

AARDE
Neter van de lucht. De lucht werd beschouwd als het Huis van Shu. Shu belichaamd zowel aspecten van licht als van lucht.
Het gebied tussen lucht en Aarde, koel en droog weer, wordt ook met Zonlicht in verband gebracht, daardoor is Shu tevens de vormer van wind. Ondersteuner van de atmosfeer, ether.
Botten van Shu werden als wolken beschouwd.

Als Neter van de wind was Shu verbonden aan goede stuwing van boten met zeil. Shu is de manifestatie van koude Noordelijke winden. De adem van leven dat verbonden is aan alle levende schepsels.

KOSMOS
Ondersteuner, drager van lucht of Hemel.
Shu manifesteert kosmische kracht.
Shu, Tefnut, Sakhmet en Bastet vormen de vier Leeuwen die waken over de Hemel.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Shu houdt met de armen Nut omhoog.
Shu houdt met de armen Nut omhoog die buigt over het lichaam van Shu en Keb. Op de rug van Nut de Zonboot met Troon en Zonboot met Khepra.

Cultus

Shu vervult een belangrijke rol in de legende van de creatie en is verbonden aan de grote Enneade.

Shu is verantwoordelijk voor de geboorte van de Zon en Farao voor elke nieuwe dag. De Neter is opgenomen in de Heilige Cultus, theologie en leringen over leven en Onderwereld. Er zijn spreuken die melding maken van Shu.

Reeds in het Oude Rijk was Shu bekend als degene die verantwoordelijk was voor het elke dag tot leven brengen van Ra en Farao, opreizend aan de Horizon naar de lucht.

Shu was bekend als Neter van Leontopolis en Heliopolis.
De aanwezigheid van Shu werd door middel van symboliek en ritueel in de Tempel kenbaar gemaakt.

Tijdens de regering van Aten, onder koningschap van Akhenaten komt het scheppingsverhaal van Heliopolis nog eenmaal naar voren, maar nu heeft de Neter van de Zon geen goddelijke voorgangers of opvolgers, want zijn zoon Shu is nu Pharaoh Akhenaten. Shu verblijft in Aten. Akhenaten had naast Shu en Tefnut ook Ra, Bes en andere opgenomen in de Cultus van Aten.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Omschrijving

De naam van Shu wordt aangeduidt als: De Drager.

De blauwe Veer van Shu is verwant aan het bewustzijn veld van de lucht, Universele Wet en licht. De blauwe Veer van Shu toont gelijkenissen met de witte Veer van Maat.

Shu stelt de mens in staat te leven door de mens van levensadem te voorzien. Shu belichaamd de brug tussen Aarde en Hemel en leven en dood en beschermer en vergelder in het hiernamaals. Zonder Shu was er geen leven mogelijk was de opvatting.

In de Onderwereld belichaamd Shu meerdere funkties waaronder rechter van de Hal der Twee Waarheden en leider van een groep vergelders.
Shu biedt ook bescherming tegen de slang Apep. Spreuken van Shu gebruikte men om het gif van Apep af te wenden.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Legende

Zie Legend of Heliopolis.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Su, Sjoe, Shoe, Sjow

Grieks: Sos

FAMILIE
Zoon van Atum en Het-Heru.
Tweeling met Tefnut.
Vader van Keb en Nut.

MANIFESTATIES
Ondersteuner van Nut.
Beschermer van de Zon Neter, Farao, Heru, Ra.
Rechter in de Hal der Twee Waarheden, Maat.
Shu en Tefnut vormden het eerste paar van de Grote Heliopolis Eneade.
De Ladder.

Hoofdsteun met ShuShu verwerkt in een hoofdsteun. De Egyptenaren gebruikte in plaats van een kussen een hoofdsteun. In Afrika worden nog steeds hoofdsteunen gebruikt om het hoofd, de zetel van het brein te verheffen van de grond.

VERBANDEN
Shu wordt samen met Tefnut als de twee helften van de ziel begrepen. Het mannelijke en vrouwelijke deel.

OBJECTEN
Wordt vervolgd…

INDEX
Inleiding
Cultus
Omschrijving
Legende
Register

Shu met Veer op het hoofd.
Shu met rood lint om zijn hoofd gebonden met Veer ertussen.

TITELS
De Drager

SYMBOOL
Zon
Veer
Opgheven armen
Ladder

TOTUMDIER
Leeuw

ELEMENT
Lucht
Water

PLANT

Oud Egyptische hoofdsteun.
Egyptische hoofdsteun.