Thoth

by Egyptian Realms 952 views0

Relief of Thoth from the temple of Seti I at Abydos
Relief voorstelling van Thoth afkomstig van de tempel van Seti I te Abydos.

Inleiding

Thoth, Tehuti is meester architect die de blauwdruk van onze realiteit baseerde op patronen.

MENS
Onderwijzer van de mens. Boodschapper van de Neteru. Mediator en vaststeller.

Thoth heeft het schrift geïntroduceerd. Grootmeester van woorden, wijsheid, wetenschap, geheimen, de Bron, Natuur, medicijnen, Geschriften, tekeningen, Geometrie, astronomie, astrologie, mathematica, biologie, alchemie, Magie en Muziek. Het was Tehuti die men de methodes en uitspraak van zijn schrift bijbracht. Gebeden en magische spreuken werkte niet als niet de juiste toon werd gebruikt.

De mens die zichzelf realiseerd tot eenheid Bewustzijn, volgens leringen zoals Tehuti deze tot de mensen bracht. Het hogere Bewustzijn. Tehuti is het patroon van de Lector Priester. Tehuti assisteert bij het wegen van het Hart tegenover de Veer van Maat.

Thoth afgebeeld op een muur van de Kom-Ombo Tempel.
Thoth met Het-Heru afgebeeld op een muur van de Kom-Ombo Tempel.

VOORSTELLING

Neter TehutiAls Ibis, Mantelbaviaan en Ram. Menselijk lichaam met het hoofd van een Ibis. Soms met schrijverspalet, schrijfriet en Papyrusblad in de handen. Met een witte Veer op het hoofd vervult Tehuti de rol als afgezant van Maat.
Tehuti draagt de Maan sikkel op het hoofd met Zonschijf.

Beeldje van een Baviaan met Solar kroon op een altaar met 7 treden.
De caduceus, de staf van Mercurius, met daarboven het symbool voor de heilige gnostieke school van Ra. De twee slangen (kundalini energie) zijn om de staf van wijsheid gedraaid en hebben hun zetel op het voorhoofd (derde oog).
Lichaam van man met Bavianenkop.

AARDE
De Ibis en Baviaan zijn aan Tehuti verbonden.

KOSMOS
Meester van het Universum. Zelf gerealiseerd.
Aspect van Mercurius, Maan en Orion.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Thoth en Heru de Oudere schenken eeuwig leven.
Relief van Thoth en Heru in de Kom-Ombo Tempel.

Cultus

De Cultus van Tehuti is zeer oud. Tehuti heeft een prominente rol in de schepping legende van Hermopolis.

Thoth is werkzaam in de Onderwereld waar het Hart van de overledene wordt gewogen tegenover de witte Veer.

Tijdens de late periode waarin de Cultus van Tehuti grote omvang kreeg, lag het Cultus centrum in de Delta streek, Hermopolis Magna.

Tehuti afgebeeld op Papyrus.
Tehuti met schrijfriet afgebeeld op Papyrus.

De Ibis, Baviaan, Kever en Papyrusrol maken deel uit van de Symboliek van Thoth.

Ibis vogel van Tehuti
Ibis vogel.

Thoth en Seshat
Schrijver Thoth hield een groot archief van kennis bij waarvan zijn partner Seshat de Meesteres was.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Relief van Thoth en Seshat uit de Abydos Tempel.
Reliëf van Thoth en Seshat uit de Abydos Tempel.

Omschrijving

De naam van Tehuti draagt meerdere betekenissen waaronder: Gedachte en (vaststeller van) Tijd, Maan en Halssnoer.

Tehuti was niet zomaar een schrijver, een vriend van de Grote Neteru, maar een orde van grootse omvang. Neter van creatie. Maat, de Universele Wet van Egypte als ook in de Duat.

Het is hier op Aarde, in de dualiteit, de Onderwereld, de chaos, geluid, plaats van creatie, buiten de ruimte van onze ervaringen (Zodiak), waarin de Neteru reflecteren, het landschap van Egypte, inclusief de Piramides en Tempels, wat men zult ontdekken tot men evalueert in de alchemie van tijd en Bewustzijn.

Realiteit is legende, massa en metafoor. Een bewustzijns experiment in tijd en illusie gecreëerd door bedacht Bewustzijn.

Tehuti schreef een verhaal van onze realiteit en creëerde een grid programma, de astrologische Zodiak Huizen waarin men ervaringen kan opdoen, electromagnetisme in Natuur die het toestaat biopolaire aspecten in een lineare tijd en illusie te verblijven. Dit grid is bekend als Maat, waarmee Tehuti de theologie en Cultus heeft gevormd.

Tehuti introduceerde de Universele Leer, waaronder de kosmische wet, Astrology, biologie, mathematica, Cultus en het Tarot.

Als Heer van het schrift, was Hij de schrijver van de Amduat. Tehuti vormde het rolmodel van de schrijvers. Tehuti werd afgebeeld bij passages uit het dodenboek. Tehuti zijn leer werd in praktijk gebracht bij de begrafenis riten, inwijdingen, architectuur, kosmologische berekeningen, vaststellen van tijd en vastleggen van kennis.

Relief op de Tempel van Luxor.
Reliëf op de Luxor Tempel. Ra schenkt Ankh tot de persoon die wordt gesteund door Anpu en Tehuti.

Tehuti bracht de wederopstanding-leer, inwijdingen, ondericht in astrale Werelden waaronder het dodenrijk (Duat), Orion-constellatie en Sirius-stelsel. Ook de heilige Cultus waarin het mummificeren en afreizen met de boot plaatsvind, de Amuletten, ushabti’s, Papyrus geschriften en magische formules komen van Tehuti.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Tehuti zittend op de Troon.
Nefertari voor Thoth zittend op de Troon. Voorstelling uit de tombe van Nefertari uit de Vallei der Koninginnen.

Legende

Zie Legend of Hermopolis en Ogdoad Kosmologie.

De mantelbavianen maken volgens de oude Egyptenaren ’s morgens bij Zon’s opkomst lawaai, waarmee zij de Zon van de morgen groeten, op een manier hoe Tehuti Ra zou groeten wanneer hij oprees.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Tehuti houdt de Ankh voor de neus van de persoon.
Tehuti houdt de Ankh voor de neus van de persoon. De persoon met Baard draagt de Herderstaf en Dorsvlegel.

Register

Thoeot, Djehuty, Zehuti, Thouth, (i)djah

Atlantisch: Athotis, de Hoogpriester
Grieks: Thoth, Mercurius, Hermes Trimegestus de Magier
Hermes en Anubis: Hermanubis

Hieroglyph Tehuti. Hieroglyph Papyrus. Hieroglyph Papyrus.

FAMILIE
Tehuti is de partner van Seshat, Aset en Maat.
Tehuti en Aset hadden 8 kinderen: Nun en Naunet, Amun en Amaunet, Heh en Hehet, en Niau en Niaut.

MANIFESTATIES
Aah.

De Baviaan van Tehuti genaamd Isdes of Babi werd een assistent in de hal van de Onderwereld.
In Memphis tijdens het Oude Rijk werd Tehuti beschouwd als de Tong van Ptah en het Woord en werd Beschermer van Waarheid.

VERBANDEN
Tijdens het Nieuwe Rijk werd Tehuti vervangen door Atum-Ra.
Er werden ongeveer acht mantelbavianen gehouden in het voorhof van de rijkstempel van Karnak, waar gebeden aan werden gehouden, welke bewaard zijn gebleven.

OBJECTEN
Inscripties, reliëfs, fresco’s. Voorstellingen op Papyrus. Beelden van Schrijver, Baviaan of Ibis. Architectuur, kunst, Amuletten.

Neter Tehuti afgebeeld op een plafond van de Dendera tempel.
Tehuti omgeven door Sterren op een plafond in de Dendera Tempel.

TITELS
De Grote Wiskundige
Meester der Geheimen
De Atlantiër
Meester van de Balans
De Heer van Shmoen
Heer van Khemenu
De Teller van de Sterren
Het Geluid van Ra
Heer van het Heilig lichaam
Hart van Ra
De Driemaal Grote
Ba van Ra
Heer van heilige spraak
Heer van Maat
Heer van de Namen
Heer van Wetten

Ibis vogel
De Ibis vogel.

SYMBOOL
Ibis
Veer
Baviaan
Maan
Tekenhaak
Passer
Inktpot met schrijfriet
Papyrusrol
Papyrus
Staf met twee slangen
Weegschaal

Planeet Mercurius.
Planeet Mercurius.

TOTUMDIER
Ibis vogel
Baviaan
Ram

Baviaan Babi
Beeldje van Baviaan Babi.

ELEMENT
Graniet
Bergkristal
Amethyst
Hout
Water
Vuur
Lucht

PLANT
Papyrus
Palmboom
Lotus
Rozen

Tehuti met een persoon.
Tehuti met een persoon. Boven het hieroglief van Tehuti, de Ibis.
Voorstelling op Papyrus. Ra op de Troon met Tehuti.
Voorstelling op Papyrus. Ra op de Troon met Tehuti.
Tehuti met man aan de hand.