0234

by Egyptian Realms 54 views0

Ancient Egyptian hieroglyph Neter

ntr hen

Omschrijving
Oud-Egyptisch hieroglief. Knots met pool, paal met vlag (symbool waarmee goddelijkheid wordt aangeduid).

Betekenis
Aanduiding, Heilige dienaar, priester.

Knots van Farao onder gezag van een Neter.