Relief van Farao ….. op een muur in de tombe van Amen-Kopshef in de Vallei der Koninginnen op de westbank van Luxor.

Tweede Perzische Periode

Grieks Romeinse periode.

KONINGINNEN

Koningen en koninginnen van het oude Egypte


Eeuwen geleden was Osiris de eerste Farao die het heilige koningschap vestigde in het oude Egypte en opdroeg aan zijn vader Keb en moeder Nut.

Na de dood van Osiris werd de koning wedergeboren in de jonge Horus wat in de legende van de oude-Egyptenaren wordt beschreven. Horus wreekte de dood van Osiris op de moordenaar van zijn vader Set die zichzelf de Troon en de koningsattributen had toegeëigend. Horus ging daarop de strijd aan met Set en won uiteindelijk de strijd waarop hij als rechtmatige opvolger plaats nam op de Troon van zijn ouders.

Reliëf van koning Osiris en koningin Isis in oorspronkelijke kleuren op een muur van de Abydos Tempel.

Vele koningen traden in de voetsporen van Horus en Osiris en lieten zich afbeelden met de attributen van Osiris en koninginnen met de attributen van Isis.

De geschiedenis van het Oude Egypte werd nauwkeurig bijgehouden waaronder de regeringsjaren van Farao, cyclische tijd en natuurverschijnselen. Met Kalender en Zodiak werden gebeurtenissen vastgesteld.

Sphinx beeld van Farao Amenhotep II bij het Mit Rahina Museum in Memphis.

Titels
De Farao droeg een koninklijke zegel, Cartouche die vermeld werd op de bezittingen van de vorst waaronder zijn juwelen, Tempels, meubilair, sarcofaag, canopen, scarabeen en vaten met wijn.

Thoth naast de koningsregister in de tempel van Seti I in Abydos.

De koning droeg in zijn funkties titels waaronder:
Titel van Heru (Levende Heru). De naam van Heru vormde een onderdeel van zijn koninklijke titel.
Titel van Osiris.
Heer van de Twee Dames. Verbonden aan Nekhebet en Uadjet.
Heer van de Twee Landen. Gouden Heru. Verbonden aan het Bewustzijn.
Zoon van Atum.

Lijst met koningsnamen uit de Abydos tempel.
Lijst met koningsnamen uit de Abydos Tempel. Links de jonge Ramses II met een Papyrus rol in de hand.

Farao droeg een jongensnaam, familienaam, koninklijke titels en ambtsnamen waaronder priester titels.

Meer informatie zie Farao.

1e Dynastie

2e Dynastie

3e Dynastie

4e Dynastie

Narmer
Menes
Aha
Acha
Djer
Wenepes
Djed
Edjojet
Oesaphais
Den
Udimu
Wedimoe
Anedjib
Semempses
Semerkhet
Bieneches
Qaa
Hotep-sekhemwy
Raneb
Nyneter
Neterimu-Neteren
Seth-Peribsen
Kasekhem
Senedj
Djedefre
Sanakhte
Djoser
Sekhemkhet
Khaba
Huni
Sneferu
Khufu
Radjedef
Chephren
Khafre
Menkaure
Shepseskaf

5e Dynastie

6e Dynastie

7e Dynastie

9e Dynastie

 Userkaf
 Sahure
 Nefererkare
 Shepseskare
 Neferefre
 Niuserre
 Menkauhor
 Djedkare
 Unas
 Teti
 Userkare
 Pepi I
 Nemtyemzaf I
 Pepi II
 Nemtyemzaf II
 Neitiqerty Siptah
Neferkaure
Ibi
Djedkare
Menkamin
Neferkare
Neferkamin
Kheti
Meri-Hathor
Merikare

11e Dynastie

12e Dynastie

13e Dynastie

14e Dynastie

 Antef I
 Antef II
 Antef III
 Mentuhotep I
 Mentuhotep II
 Mentuhotep III
 Mentuhotep IV
 Amenemhat I
 Senuseret I
 Amenemhat II
 Senuseret II
 Senuseret III
 Amenemhat III
 Amenemhat IV
 Sebek-Neferu
 Wegaf
Sekhemre
 Amenemhat V
Sehetepibre I
Iufni
 Amenemhat VI
Sehetepibre II
Nedjemibre
 Sobekhotep I
Reniseneb
 Hor I
 Amenemhat VII
 Sobekhotep II
 Khendjer
Antef IV
 Sobekhotep III
 Neferhotep I
 Sobekhotep IV
 Sobekhotep V
 Sobekhotep VI
Hor II
Nehesi
Khatire
Nebfaure
Sehabre
Meridjedfare
Heribre
Sankhibre
Kanefertemre
Neferibre
Ankhare

15e Dynastie

16e Dynastie

17e Dynastie

18e Dynastie

Beon
Apachnas
Khian
Apepi I
Apepi II
Djehuti
Sobekhotep III
Neferhotep III
Mentuhotep VI
Bebi-Ankh
Shedwast
Dedumose I
Dedumose II
Montemsaf
Anat-Her
Semqen
Zaket-Wasa
Qar
Pepi III
Nebmaatre
Nikare II
Aa-Hotep-Re
Antef V
Mentuhotep VII
Rahotep
Nebiryrau I
Nebiryrau II
Semenenre
Sobekemsaf I
Sobekemsaf II
Antef VI
Antef VII
Taa I
Taa II
Kamose
Ahmose I
Amenhotep I
Thutmoses I
Thutmoses II
Hatjepsut
Thutmoses III
Amenhotep II
Thutmoses IV
Amenhotep III
Amenhotep IV
Smenkhare
Tutankhamun
Ay
Horemheb

19e Dynastie

20e Dynastie

21e Dynastie

22e Dynastie

 Ramses I
 Seti I
 Ramses II
 Merneptah
 Amenmes
 Seti II
 Siptah
 Tawosret
 Sethnakht
 Ramses III
 Ramses IV
 Ramses V
 Ramses VI
 Ramses VII
 Ramses VIII
 Ramses IX
 Ramses X
 Ramses XI
 Herihor
 Piankh
 Pinedjem I
 Smendes I
 Amenemnesoe
 Psusennes I
 Amenemope
 Osorkon I
 Osochor
 Siamun
 Psusennes II
 Sheshonq I
 Osorkon II
 Takelot I
 Sheshonq II
Osorkon III
 Sheshonq III
 Pami
 Sheshonq V
Osorkon IV
23e Dynastie 24e Dynastie 25e Dynastie 26e Dynastie
 Harsiese
 Takelot II
 Pedubaste I
 Iuput I
 Sheshonq IV
 Osorkon III
 Takelot III
 Rudamun
 Iuput II
 Shepsesre
 Tefnakht I
 Bakare
Kashta
Piji
Shabaka
Shebitku
 Taharqa
Tanutamun
 Nekau I
 Psamtek I
 Nekau II
 Psamtek II
 Apries
 Ahmose II
 Psamtek III
27e Dynastie 28e Dynastie 29e Dynastie 30e Dynastie
 Cambyses
 Darius I
 Xerxes I
 Artaxerxes I
 Xerxes II
 Darius II
 Artaxerxes I
Amyrtaios  Nepherites I
 Hakoris
 Psammuthis
 Nepherites II
 Nectanebo I
 Teos
 Nectanebo II
31e Dynastie 32e Dynastie 33e Dynastie  34e Dynastie
 Artaxerxes III
 Arses
 Darius III
 Alexander de Grote
 Ptolemaeus I
 Soter
 Philadelphus
 Euergetes
 Philopator
 Epiphanos
 Philometor
 Euergetes II
 Alexander I
 Alexander II
 Auletes
 Cleopatra VII
 Ptolemaeus XII
 Augustus
 Tiberius
 Caligula
 Severus Alexander
 Maximimus
 Gordianus I
 Claudius
 Nero
 Vespasianus
 Nerva
 Hadrianus
 Antonius Pius
Koningen van het oude Egypte
Rate this post