Mastaba of Idut at Saqqara
R. Bloom van Egyptian Realms in de mastaba van Idut te Saqqara.

About Egyptian Realms


Egyptian Realms belicht het fascinerende leven van de oude Egyptenaren uit het land van de Lotus en Papyrus.

Jaren terug werd de eerste aanzet gegeven tot Egyptian Realms door een grote interesse in de kennis van het Oude Egypte.

De informatie verschaft inzicht in gewijde kennis uit eeuwen oude tradities die betrekking hebben op de mens en leven. Het is niet bedoeld andere levensovertuiging te kwetsen of te betwisten.

Waardevolle kennis waarmee men zijn of haar horizon kan verbreden

Egyptian Realms is ontwikkeld voor en door liefhebbers van het Oude Egypte. De website is continue in ontwikkeling en wordt aangevuld met artikelen, tekst en beeld materiaal. In de Literatuur lijst zijn interessante boeken te vinden met aanvullende informatie.

Temple of Khonsu at Karnak
R. Bloom van Egyptian Realms in de tempel van Khonsu te Karnak.

Dankwoord
Grote dank gaat uit naar iedereen voor hun bijdrage aan de totstandkoming van Egyptian Realms.


Bijdragen aan Egyptian Realms?

Heeft u informatie of beeldmateriaal dat u beschikbaar wilt stellen aan Egyptian Realms, neem gerust Contact op.

REISVERSLAGEN