0238

by Egyptian Realms 102 views0

Ancient Egyptian hieroglyph Seshat

seseta

Symbol of Seshat.Omschrijving
Oud-Egyptisch hieroglief. Symbool. Zevenpuntig blad met stengel, Palm. Soms wordt in de kern van het blad een vijfpuntige Ster weergegeven.

Boven het blad worden twee horens weergegeven die naar beneden zijn gericht.

Relief of Seshat an Haroeris from Kom-Ombo Temple.
Relief van Seshat en Haroeris op een muur van de Kom-Ombo Tempel.
Relief of Seshat.
Relief van Seshat.

Betekenis
Symbool van Seshat.

Symbool van bron van creatieve ideëen.