0243

by Egyptian Realms 44 views0

Ancient Egyptian hieroglyph

ab, ib, mer

Omschrijving
Oud-Egyptisch hieroglief. Vertikale lijn met erboven een uitgerekte cirkel tussen twee lijnen. ‘Ander soort beitel’.

Betekenis

Aanduiding van dood. Ziekte.