0559

by Egyptian Realms 65 views0

Oud-Egyptisch hieroglief van een kievit.

rkhyt, rekhit, ti

Omschrijving
Oud-Egyptisch hieroglief. Trekvogel, Kievit in staande houding.

Betekenis
De (rhyt) werden aan de ene kant als buitenlanders beschouwd en aan de andere kant onderdanen van Egypte. De trekvogel werd gebruikt in de Symboliek om buitenlanders aan te duiden.

Als klankteken duidde de vogel een categorie mensen aan die samen met de (p t) en de (hnmmt) het volk van Pharaoh vormden.