Farao Ahmose I

by Egyptian Realms 74 views0

Illustratie van Pharaoh Ahmose I.

Illustratie van Farao Ahmose I met bijrijder in zijn strijdwagen.

Kunstenaar onbekend.