Hotep-Sekhemwy

by Egyptian Realms 86 views0

Pharaoh Hotep-Sekhemwy

Farao Hotepsekhemwy

Koning van de 2e Dynastie van het oude-Egypte.

Manetho dateert zijn koningschap op 38 jaar. De naam van de koning is ontdekt op urnen van steen en zegels van klei afkomstig van Saqqara, Gizeh en Abydos.

Ook op voorwerpen gemaakt van bot is de naam van de koning terug te vinden.

Titels
Horustitel: Hotepsekhemwy
Hetep-Sekhemoei
Boethos, Bedjau

Cultus

Tombe
Saqqara