Farao Kasekhem

by Egyptian Realms 76 views0

Farao Chasechem, 2e Dynastie

Farao Khasekhemwy

Koning van de 2e Dynastie uit het oude-Egypte.

Khasekhem regeerde voor 30 jaar. Zijn tombe is gevestigd bij Abydos. Bij de opgraving zijn vele voorwerpen ontdekt waaronder de gouden scepter van de koning en vele kleine stenen potten voorzien van bladgoud.

Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Referenties
(1) Geschichte Aegyptens

Beeld van Farao Chasechem, 2e Dynastie.
Beeld van koning Chasechem uit de Tempel van Hierakonpolis. 2e Dynastie, museum Cairo. (1)

Titels
Khasekhemwy
Khasekhem
Khasekhemui
Chasechem
Sendi Chasechem
Chasechemoei

Cultus

Tombe
Abydos