Farao Semerkhet

by Egyptian Realms 47 views0

Farao Semerkhet

Koning van de 1e Dynastie van het oude-Egypte.

Manetho dateert zijn koningschap op 18 jaar. Inscripties van de naam van Semerkhet is terug te vinden op vaten gemaakt van Albast en marmer. De objecten die zijn naam dragen zijn afkomstig van Saqqara en Abydos.

De tombe van Semerkhet is gevestigd bij Abydos.

Wordt vervolgd…


Titels
Semerkhet

Cultus