Farao Unas

by Egyptian Realms 220 views0

Koning van de 5e Dynastie van het oude Egypte.

Unas regeerde voor ongeveer 30 jaar. Zijn naam is ontdekt op een kruik van Albast in Byblos en in Elephantine (Aswan).
Niet ver van de piramide van Djoser bij Saqqara ligt de ruïne van de piramide van Unas.

Unas dreef handel met omliggende naties.

Piramide Unas te Saqqara.
Piramide van Unas op het terrein van Saqqara.

Wordt vervolgd…

Titels
Unas
Wenis
Oenas
Unis
Ounas

Horustitel: Wadj-tawy

Familie
Partners koningin Nebet, moeder van prins Wenisakh, en koningin Khenut.

Cultus
Ra, Osiris. Piramide bij Saqqara.