0651

by Egyptian Realms 62 views0

Ancient Egyptian hieroglyph cross

Omschrijving
Oud-Egyptisch hieroglief. Koptisch kruis.

Betekenis
Koptisch heiligdom.

Egyptische Tempels herbergde in latere perioden koptische broederschappen.