0097

by Egyptian Realms 48 views0

Oud-Egyptisch hieroglief van de horizon.

t, (t)a

Omschrijving
Oud-Egyptisch hieroglief. Halve cirkel, boog van 180 graden opgedeeld in vlakken.

Betekenis
De Aardse Horizon. Aarde, Hemel. Brood.

Vanaf deze horizontale lijn begint het hemelgewelf, dat een halve cirkel vormt die op de twee uiteinden van de Horizon rust. De top is het hoogste punt van de cirkel. Het laagste punt rust op de Horizon.

Alfabet teken. Een consenantteken, geeft klank weer.