Planeet Aarde

by Egyptian Realms 194 views0

Planeet aarde met zon.
Planeet Aarde.

Inleiding

De oude legende van Heliopolis beschrijft de schepping van de Aarde.

Toen Aarde (Geb) met de Hemel (Nut) verenigd was, kwamen uit deze verbinding de eerste levende organismen op Aarde door de vier elementen, vuur, water, lucht en wind.

Planeet Aarde werd beheerst door chaos, vulkanen, en geisers spuwde hitte omhoog waardoor er na stolling, een onregelmatig oppervlakte ontstond en later de oeroceaan ontstond.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Voorstelling op Papyrus.
Voorstelling op Papyrus. Onderaan Keb met het gebogen lichaam van Nut erboven.

Aarde

De derde planeet in afstand tot de Zon is de Aarde.

De Aarde is niet precies bolvormig, want zijn equatoriale diameter is 42 km groter dan de polaire diameter. Deze geringe uitstulping aan de evenaar, aangetrokken tot de Zon en Maan, is de oorzaak van de zeer langzame schommeling van de aardas die de precessie van het lentepunt en de verplaatsing van de polen tot gevolg heeft.(1)

De Aarde heeft een dikke aardlaag bestaande uit grond, Klei, zand, gesteente, erts en nog veel meer. De buitenste laag omsluit een laag waarin zich stromingen voortdoen die verantwoordelijk zijn voor verschuiven van continenten en aardbevingen.

Binnenaarde
Geisers brengen warmte naar buiten en vulkanen brengen lava met een temperatuur van 1500 ºC vanuit de binnen Aarde naar buiten.

Voorstelling van Geb en Nut.
Hemelgodin Nut omsluit het lichaam van Geb (Aarde).

De Aarde werd door de oude Egyptenaren aangeduidt als het Huis of lichaam van Geb en vertegenwoordigd het mannelijke aspect van de Natuur. Ook Osiris, Bes en Tatenen zijn verwant aan de Aardse Natuur.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Voorstelling van Nut uit het oude Egypte.
Voorstelling op Papyrus. Het gebogen Hemellichaam van Nut met Shu en Geb eronder.

Register

Referenties
(1)
Prisma Sterrengids, Prisma, Leslie Peltier.

Vader van Aarde, Geb belichaamd de akkers, bergen, woestijnen, bossen.
Tatenen, het verheven land.
Hapi belichaamd het water
Aset, moeder Natuur
Osiris, vruchtbare bouwgrond, vegetatie kracht

INDEX
Inleiding
Aarde
Register

Planeet Aarde.
Planeet Aarde.

Titels
Aarde
Keb
Zoon des Mensen

Beginselen
Voertuig

Egypte vanuit de lucht.
Egypte vanuit de lucht.
Tatenen met blauwe huid.
Tatenen met blauwe huid.
Figuur van Bes.
Beeldje van Bes.

Eigenschappen

Steen
Malachiet

Planeet aarde.
Planeet Aarde vanuit de ruimte.