0247

by Egyptian Realms 45 views0

Ancient Egyptian hieroglyph
seh

Omschrijving
Oud-Egyptisch hieroglief. Teken bestaande uit een scherpe hoek tegen een vertikale lijn met twee strepen. Op de hoek een Krul.

Betekenis
,,,,

Vestiging. Regio, (verblijf van Neter).

ks – bot, ivoor, voorwerp
ksn – onaangenaam zijn
krs – begraven
gn, gnwt – annalen