0248

by Egyptian Realms 58 views0

Ancient Egyptian hieroglyph
seh

Omschrijving
Oud-Egyptisch hieroglief. Twee gelijke tekens bestaande uit een scherpe hoek tegen een vertikale lijn met twee strepen. Op de hoek een Krul. De twee tekens zijn gecombineerd met horizontale een lijn met lus.

Betekenis
,,,,

Vestiging. Regio, (verblijf van Neter).

ks – bot, ivoor, voorwerp
ksn – onaangenaam zijn
krs – begraven
gn, gnwt – annalen