Egyptian Realms naar Luxor

by Egyptian Realms 168 views0

Ook dit jaar heeft Egyptian Realms een bezoek gebracht aan Egypte om de monumentale bouwwerken van het oude Egypte te bewonderen.

Temple ofKhonsu at Karnak, Luxor
Tempel gewijd aan Khonsu te Karnak.

Luxor
Vanuit het centrum van Luxor zijn diverse tempels bezocht waaronder de Karnak Tempel waar dit jaar andere bouwwerken zijn bezichtigd waaronder de tempel van Khonsu en tempel van pharaoh Amenhotep II.

Statue of Ramesses II in front of the Luxor Temple
Beeld van farao Ramesses II opgesteld voor de Luxor Tempel.

Ook de Luxor Tempel is opnieuw bezocht waar afgelopen jaar gerestaureerde beelden van Farao Ramesses II zijn geplaatst.

De werkzaamheden die worden verricht aan de ‘Avenue of the Sphinxes’, de monumentale staatsweg die vanaf de Luxor Tempel verbonden is met de Karnak Tempel en waar inmiddels vele Sfinks beelden zijn uitgegraven is tevens bezichtigd.

Valley of the Kings at westbank Luxor.
Tombes in de Vallei der Koningen op de westbank van Luxor.

Westbank Luxor
Op de westbank van Luxor te Qurna zijn diverse koninklijke tombes in de Vallei der Koningen bezocht waaronder de tombe van farao Ramesses IX, Ramesses VI, Ramesses III, Seti II, en de gedeelde tombe van Sethnakht en Tausert.

Temple of pharaoh Seti I at westbank Luxor.
Tempel van Farao Seti I op de westbank van Luxor.

Niet ver het Ramesseum, gelegen op de westbank van Luxor is ook dit jaar de tempel van Faraoh Seti I bezocht waarbij o.a. de restanten van het koninklijk paleis zijn bezichtigd.

Pharaonic statues on the westbank of Luxor
Grote opgerichte beelden op de westbank van Luxor.

Daarnaast zijn verschillende lopende archeologische projecten op de westbank bezichtigd waaronder de werkzaamheden op het terrein van de tempel van Amenhotep III.

Sunset at westbank Luxor
Zonsondergang op de westbank van Luxor.