Edfu Tempel-13

by Egyptian Realms 65 views0

Reconstructie van de Edfu Tempel. Copyright R.Bloom, Egyptian Realms.

3D reconstructie van de toegangsweg naar de Edfu Tempel.

© Copyright R.Bloom, www.egyptianrealms.com