Horus Tempel – Edfu

by Egyptian Realms 1.378 views1

Tempel van Horus te Edfu.
Reconstructie van de Edfu Tempel. Copyright R.Bloom, Egyptian Realms.
De toegangspoort verwerkt in de omheiningsmuur van de Tempel. De betegelde weg is geflankeerd door Rammen en Obelisken. Links boven is het dak van het Geboortehuis zichtbaar.

Inleiding

Op basis van vele tekeningen en foto’s is een reconstructie gemaakt van de Edfu Tempel, gewijd aan Heru, gevestigd in Egypte.

Na grondig onderzoek is er een bouwplan gemaakt en bouwtekening van Tempel elementen zoals muren, pilaren, poorten, vloeren en daken. De bouwtekeningen zijn vertaald naar 3D modellen, de bouwstenen voor de Tempel.

Edfu Tempel model in bewerking.
Tempel reconstructie in bewerking.

Vervolgens is alles stap voor stap opgebouwd. Nadat er een blanco Tempel stond waren de afmetingen bekend van alle vormen. Toen zijn de wand voorstellingen en structuren vervaardigd. Om de Tempel van levendigheid te voorzien zijn 3D figuren, objecten, beelden en voorwerpen geplaatst die oorspronkelijk een rol vervulde. Zie ook Architecture

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Reconstructie van de Edfu Tempel. Copyright R.Bloom, Egyptian Realms.
Weg naar de grote pyloon met toegangspoort.

Omschrijving

De stad van Edfu is gevestigd bij de westerflank van de Nijl rivier. De moderne Arabische naam van Edfu is herleid van de oud-Egyptische naam Djeba, of Etbo in Koptisch.

Djeba betekent: “Stad van Vergelding”, sinds de vijanden van de Neter daar tot veroordeling zijn gebracht.

De plaats van het oude Djeba was de lokatie van de legendarische strijd tussen Heru en Suth. De zandstenen Ptolemeische Tempel, gewijd aan Heru, is de meest complete en best geconserveerde Tempels van Egypte. Het is gebouwd op een gebied van een Nieuwe Rijk Tempel, welke Oost-West was georienteerd. De Ptolemaische structuur is Noord-Zuid gelegen.
In Grieks-Romeinse tijden was Edfu genaamd: Apollinopolis Magna, de Egyptische Heru geidentificeerd met de Griekse Apollo.

Het hoofdgebouw was de grote Tempel van Hor-Behdet. De meeste bewaard gebleven gebouwen zijn van betrekkelijke late datum, met de bouw ervan werd in 237 v Chr. begonnen door Ptolemaeus III. De binnenste delen van de Tempel werden omstreeks 212 v Chr. voltooid door Ptolemaeus IV. In 206 vChr., werd het werk een halt toegeroepen door de Thebaanse toen zij zichzelf onafhankelijk hadden verklaard van Ptolemeisch bewind. Ptolemaeus VIII legde in 142 v Chr. de laatste hand aan de decoraties. Ptolemaeus IX voegde enkele uitbreidingen toe en de buitendecoratie werd in 57 v Chr. voltooid door Ptolemaeus XII. Dichter bij de Oosterlijke Tempel pyloon, resteert een andere pyloon dat gedateerd wordt van de Ramses periode.

In Edfu, werd Heru geeerd als Havik van Behdet. Deze Cultus Tempel beschrijft de Legende van Heru.

Het perceel bevat een Tempel met zijn omsloten muren, en aangelegen Tempels, kleine kapellen, werkplaatsen, opslaghuizen en ruimtes. Meest van deze, inclusief het heilige meer en het slachterhuis is nu verdwenen of verscholen onder de tegenwoordige stad.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Edfu Tempel in Egypte.
Bij het geboortehuis (Mammisi) van de Edfu Tempel.

Ingang Tempel

Voor het Tempel complex lag een staatsweg die in een rechte lijn door de poorten van de Zon tot het heiligdom komt. Langs de weg stonden kolosale beelden, Obelisken, masten met vaandels en palmbomen. De ingang bestaat uit een grote poort met reusachtige deuren waar wachters voor stonden.

Een grote schuine helling aan de voorzijde en zijkant welke opliep tot de muur werd gebruikt door het volk welke giften kwamen brengen aan het Cultus huis. Ook pelgrims liepen de route. De weg waarover de hordes mensen liepen en waarover de prachtige ceremoniele optochten plaatsvonden. Wachters hielden op de muur een oogje in het zijl.

De omgrenzende muur van de grote Tempel was van enorme afmetingen. De vorm van de muur symboliseerd de golven van de oeroceaan en is gemaakt uit stenen van Klei. Aan de achterkant van de muur bevonden zich nissen en kamers.

Door de grote poort was er een klein hofje met aan het einde weer een grote poort. Links het Geboortehuis. Rechts een doorgang die naar kapellen leidde.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Het geboortehuis.
Het geboortehuis.

Het Geboortehuis

Zuid van de Tempel staan de resten van een kapel (Mammisi) waarin de geboorte van de jonge Heru werd gevierd.

Deze kleine Tempel is versierd met taferelen rond Farao Ptolemaeus VIII en zijn moeder, vrouw en kind, vergezeld door Bes, die werd geassocieerd met de geboorte van kinderen.

Restanten van het geboortehuis.
Restanten van het geboortehuis. Op de blokken boven de pilaren wordt Bes afgebeeld.

Voorstellingen tonen het ritueel van de geboorte van Heru-sema-tawy, zoon van Heru en Het-Heru. Ook zijn er voorstellingen die verband houden met de goddelijke vereniging van Heru en Het-Heru, een gebeurtenis die werd gevierd tijdens het jaarlijkse feest dat het “Feest van de Prachtige Ontmoeting” werd genoemd.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Grote poort van de Edfu Tempel.
Gevleugelde Zon met Cobra slangen boven de grote poort.

Grote Pyloon

Aan de voorzijde van de Tempel staat een reusachtige pyloon, voorzien van voorstellingen van Pharaoh die zijn vijanden vernietigt, geflankeerd door grote beelden van de Havik Heru en masten die tot hoog in de lucht reiken.

De pyloon staat met zijn ligging lijnrecht op de Noord-Zuid as welke de opgang en ondergang van de Zon aanduidt. De grote pyloon van de toegang van de Tempel symboliseerd de Horizon. Wanneer de Zon zijn hoogste punt bereikte in de middag, bevond de Zon zich exact boven de gespiegelde pylonen van de Horizon als belichaming van het verbond tussen Hemel en Aarde. De twee pylonen van de ingang weerspiegelde Aset en Nebet-Het die de Zon ophouden boven de Horizon.

Binnen de pyloon is een trappenhuis met ook hier relief voorstellingen op de muren.

Vanaf de grote pyloon was het voor onbevoegden niet toegestaan de Tempel te betreden. Buiten de Tempel waren heiligdommen met beelden van Neteru die bezocht konden worden en geeerd werden met Offers en gebeden.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Reconstructie van de Edfu Tempel. Copyright R.Bloom, Egyptian Realms.
De Grote Gallerij gezien vanaf de Tempel zaal met zicht op de toegangspoorten.

Hof Ingang

Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Grote gallerij van de Edfu Tempel. Copyright R.Bloom, Egyptian Realms.
Zicht op de grote gallerij vanuit de poort van de grote pyloon. Links en rechts paden langs de muren en pilaren die naar voren, naar de ingang van de grote Tempel zaal leiden.

Grote Gallerij

Wanneer men de grote pyloon passeert staat men voor de grote gallerij, een groot binnenplein of hof omringd met luifels ondersteund door 32 Lotus, Palm en Papyrus pilaren voorzien van voorstellingen en Hierogliefen. Overdags bevonden zich hier priesters(essen), wijzen, astronomen, biologen, architecten, ambtslieden, en wethouders die hier contact met elkaar hadden.

Naast de twee Havik beelden voor de Tempel stonden er mogelijk meer beelden opgesteld in het binnenhof. Ook stond er mogelijk water in het verdiepte gedeelte van het hof waarmee de architectuur prachtig weerspiegeld werd.

In de gallerij naast de Tempel.
In de gallerij naast de Tempel.

In de gallerij, links, rechts en achter de Tempel wordt op de muren de Legende van de “triomf van Heru” beschreven. In dit rituele spel, dat elk jaar werd opgevoerd, versloeg Heru, die werd gespeeld door de koning, de krachten van het kwaad in de gestalte van Set.

Reconstructie van de Edfu Tempel. Copyright R.Bloom, Egyptian Realms.
Ingang van de Grote Tempel zaal waar twee beelden van de Havik staan opgericht.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Beeld van Havik voor de Edfu Tempel.
Beeld van Havik Heru opgesteld voor de Edfu Tempel.

Grote Tempel Zaal

Aan de verre zijde van het plein, tegenover de pyloon, ligt de ingang naar de feitelijke Tempel, opnieuw geflankeerd door twee beelden van Havik Heru.

Dit vertrek was bekend als het Huis van Reiniging.

Zicht op het heiligdom van de Edfu tempel.
Zicht op het heiligdom en de Grote Tempel Zaal.

In de Grote Tempel zaal staan 18 enorme pilaren opgericht. De zaal is voorzien met taferelen die de stichtingsceremonie van de Tempel uitbeelden. De zaal is voorzien van een biebliotheek ruimte en een kleedkamer waarin de waarin de kleding van de priesters werd bewaard.

Reconstructie van de Edfu Tempel. Copyright R.Bloom, Egyptian Realms.
De grote hal met doorkijk naar de kleinere hal en heiligdom.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Reconstructie van de Edfu Tempel. Copyright R.Bloom, Egyptian Realms.
De kleine Tempel zaal met de processie van de heilige bark. Voorop een priester met Menat, een priesteres van Het-Heru met Sistrum, een totumdrager, twee dames die Lotussen voor de bark uitstrooien, 8 dragers van de bark, twee mannen met waaiers en twee mannen met vaandels.

Kleine Tempel Zaal

Achter de grote zaal is een tweede kleinere en oudere zaal gelegen, voorzien van 12 pilaren. In de zaal zijn opslagkamers voor vaste en vloeibare offers, evenals een prachtige bewaard gebleven parfumlaboratorium, waarvan de muren zijn beschreven met lange recepten voor de bereiding van de parfums en wierook die daar werden gemaakt voor gebruik tijdens de dagelijkse rituelen.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Reconstructie van de Edfu Tempel. Copyright R.Bloom, Egyptian Realms.
De zaal afgebeeld met twee priesteressen en twee wachters van het heiligdom.

Ceremonie Zaal

In deze kleine rechthoekige zaal werden rites en ceremonies voltrokken door de ingewijden.

Deze ruimte kon worden afgesloten met de grote deuren. Links van de ruimte is een doorgang naar het dak. Rechts ook een doorgang. In de zaal stonden attributen opgesteld als fakkels en wierookpotten.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Receptie

Door de grote Zon poort kwam men in een grote hal met in het midden het hoofd heilidom. Het kleine hof gaf toegang tot kleinere heiligdommen en kamers.

Een kamer funktioneerde als plaats van reiniging, waar beelden en personen gezuiverd en getooid werden voordat zij zich naar het dak begaven.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Heiligdom van de Edfu Tempel. Copyright R.Bloom, Egyptian Realms.
Zicht op de bark in het heiligdom die op het altaar werd geplaatst en Naos waarin een Cultus beeld werd geplaatst.

Heiligdom

De Tempel loopt licht op tot het heiligdom. Het heiligdom dat op het hoogste punt is gebouwd, verwijst naar de oerheuvel. De zaal vormt het raakvlak tussen Hemel en Aarde.

De muren van het smalle rechthoekige hoge heiligdom verwijzen naar de oorspronkelijke riet velden.

Het heiligdom vormt de woning van de Neter. In het heiligdom staat een altaar. In het Granieten Huis, de Naos stond een Gouden beeld van Heru opgesteld. Het heiligdom werd de Grote Zetel genoemd. Het beeld van de Neter werd door Pharaoh, lectorpriester of andere ingewijde bezocht voor onderhoud, om een gave, verzoek of dank over te brengen. Er werd een wierook gebrand en een plengoffer gebracht.

Relief van de bark van Horus op een muur van de Edfu Tempel.
Relief van de bark van Het-Heru op een muur van de Edfu Tempel.

Het Cultus beeld werd elk jaar samengebracht met dat van Het-Heru, dat uit de Dendera Tempel werd overgebracht voor het “Feest van de Prachtige Ontmoeting”.

Op het altaar voor de Naos werd soms een bark geplaats waarin de Gouden Neter stond opgesteld. Om het heiligdom zijn kleinere verblijven die aan andere Neter waren toegeschreven. In sommige verblijven werd de bark opgesteld of vormde opslag voor ritueel gereedschap, Kleding, sieraden en attributen.

Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Zicht vanaf het dak van de Edfu Tempel.
Zicht vanaf het dak van de Edfu Tempel.

Dak

In de Tempel geven twee smalle gangen met trappen toegang tot het dak.

Het dak werd gebruikt voor het brengen van Offers en er vonden ceremonies plaats. Op verschillende plaatsen is een Schijndeur aanwezig.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Op dak van de Edfu Tempel.
Zicht vanaf het dak van de Edfu Tempel op een lager gelegen vertrek.

Register

Egyptisch: Hor-Behdet(i)
Grieks: Edfou-Apollinopolis-Magna

Titels van de Edfu Tempel
De oude naam was Wetjeset-Hrw, “De Plaats Waar Heru is Geprezen”
Mesen, plaats van de Harpoen
Woning van Ra
Nedjem-Ankh
Het Venster van de Havik
Schrijn van Heru
Wetjeset
Woning van Heru de Grote
Utes-Hor
Hor-Behdet
Djeba Behdet
Edfu

Buiten de muren van de Tempel bevonden zich de woningen van de priesterlijke staf, de werkplaatsen, de opslagruimten en andere aangebouwde structuren.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Pictures

© Fotografie: R. Bloom, Egyptian Realms.

Reconstructie van de Edfu Tempel.
Edfu Tempel.
Plattegrond van de Egyptische Edfu Tempel.
Plattegrond van de Edfu Tempel.
Beeld van de Havik Heru.
Detail van de Havik Heru.
Doorgang in de Edfu Tempel.
Doorgang in de Edfu Tempel.
Havik opgesteld voor de Edfu Tempel.
Beeld van Havik opgesteld voor de Edfu Tempel.
Pilaren in de Edfu Tempel.
Pilaren in de Edfu Tempel.
Reconstructie van de Edfu Tempel.
Portaal in de Tempel.
Altaar met schrijn in het heiligdom.
Altaar met Naos in het heiligdom.
Granieten Naos in de Edfu Tempel.
Granieten Naos.
Bark op altaar.
Bark op altaar.
Zicht op het dak van de Edfu Tempel.
Zicht op het dak van de Edfu Tempel.
Schijndeur in de Edfu Tempel.