Farao Nefererkare

by Egyptian Realms 127 views0

Koning van de 5e Dynastie van het oude-Egypte.

Zijn naam betekent: ‘Prachtig is de Ziel van Ra’

Manetho vermeld dat Nefererkare regeerde voor 20 jaar. De Steen van Palermo die beschadigd is geeft een kortere duur weer maar mist een gedeelte van de opvolgende jaren.

Wordt vervolgd…

Cartouche van farao Nefererkare.
Cartouche van Nefererkare.

Titels
Nefererkare
Neferirkare
Neferirkare Kakai

Horustitel: Userkhau
Gouden Horustitel: Sekhemunebu
Nebti naam: Khaiemnebty

Familie

Cultus