Farao Sekhemkhet

by Egyptian Realms 71 views0

Cartouche van farao Sekhemkhet.

Farao Sekhemkhet

Koning van de 3e Dynastie van het oude-Egypte.

Manetho vermeld dat de koning voor zeven jaar regeerde. Zijn naam is herleid van zegels van vaten die gevonden zijn bij de restanten van een trappiramide bij Saqqara. De trappiramide ligt zuidwest gevestigd van de Djoser Piramide en is grotendeels bedolven onder duinen van zand.

Wordt vervolgd…

Titels
Sekhemkhet
Sechemchet
Djoser Teti
Djoserty

Familie
Partner Djeseretnebti.

Cultus
Grafpiramide bij Saqqara.