Farao Djoser

by Egyptian Realms 230 views0

Cartouche van Djoser

Farao Djoser

Koning van de 3e Dynastie van het oude-Egypte.

Manetho vermeld dat Djoser regeerde voor 29 jaar terwijl de koningslijst van Turijn 19 jaar vermeld.

Djoser voerde campagnes tegen Asiatisch volk in Canaan en vergrootte zijn invloed in de Sinai waar zich de Koper mijnen bevinden. De trappiramide van Djoser bij Saqqara is ontworpen door Imhotep.

Djoser Piramide bij Saqqara.
Djoser trappiramide van Saqqara in onderhoud.

Wordt vervolgd…

Pharaoh Djoser
Beeld van Farao Djoser.

Titels
Djoser
Zoser
Dsr
Djeser
Netjerykhet
Netcherihke

Horus titel
Hor-Djoser
Hor-Netjerikhet

Familie
Partner Hetephernebti

Cultus
Graf bij Saqqara.