0491

by Egyptian Realms 262 views0

Oud-Egyptisch hieroglief van een boom.

Omschrijving
Oud-Egyptisch hieroglief. Persoon, man met Baard staand bij een boom met takken met bladeren.

Betekenis
Levensboom. Esdoorn, Acacia boom.

De belichaming van Aset is aanvankelijk androgeen, d.w.z. zij is bezitster en bron van het totale leven. De ontmanning maakt haar eerst Neter, haar ontroofde mannelijke delen werden haar bevruchtigende, zelfstandige macht, zij doen uit de Aarde waarin zij gevallen zijn, een boom opgroeien. Aan de voet van deze Levensboom in het paradijs ontspringen vier beken, die de levenskracht naar de vier windstreken voert. De Levensboom symboliseerd vernieuwing en volmaakte harmonie.

Aset in de levensboom.
Aset in de Levensboom.

De voorstelling van Aset als Levensboom is terug vinden op muren van Tombes. Vanuit de Levensboom brengt zij de levenskracht waaronder voedsel en water naar buiten.

Voorstellingen en inscripties tonen een verband met de levensboom, het symbool van vernieuwing en de overledene in de gestalte van de Ba vogel. Die ziel van de doden werd aangetrokken en gevoed door de boom.

Egyptische Boom des Levens.
De Boom des Levens schenkt water met de Kruik tot de personen.

De boom droeg een mystiek karakter in het oude Egypte. Bomen werden beschouwd als eerbiedwaardige voorouders omdat zij eerder op Aarde manifesteerde dan de mens en door hun aanwezigheid mogelijkheden schiepen voor de mens en van kennis voorzag (Natuurverschijnselen). De Palmboom (Tehuti), Treurwilg (Asar), Eik en Esdoorn (Aset) waren heilige bomen. Bomen werden in verband gebracht met levenskracht, kennis, ouderdom en stabiliteit.

Bomen brengen door hun groei signalen naar buiten die mens kan herkennen en daardoor zaken kan voorspellen. Elke boom heeft zijn eigen kenmerken. De Natuur kent ontelbaar veel uittingen die voor de mens bruikbaar zijn.

De dame uit de Levensboom schenkt water uit de kruiken.
De dame uit de Levensboom schenkt water uit de kruiken. Naast de boom de Ba.

Er groeide bomen in en om het Tempel complex. Mogelijk groeide er een Esdoorn bij de heilige Necropolis. Van boomstammen werden totums, masten, Boten en sarcofagen vervaardigd. De houten sarcofaag of kist was het concept om terug te keren naar de schoot van Aset, zie Legend of Asar.

Pharaoh afgebeeld voor de Levensboom.
Pharaoh afgebeeld voor de Levensboom.

Wordt vervolgd..

Boom met Aset die de Ba voorziet.
Esdoorn met Aset die de Ba voorziet.