0516

by Egyptian Realms 83 views0

Oud-Egyptisch hieroglief van een inktpot.

Omschrijving
Oud-Egyptisch hieroglief. Voorwerp. Schrijvers palet met inktpot en schrijfriet die met elkaar verbonden zijn door een gebogen lijn.

Betekenis
Vaststellen. Onderwijs. Kennis. Leer, leringen.

Relief in een tombe van Saqqara. Een schrijver aan het werk.
Reliëf in een Tombe van Saqqara. Een schrijver aan het werk.

Het teken is verwant aan Tehuti (Thoth).
Er zijn drie uitvoeringen van het teken van eenvoudig tot gedetaileerd uit verschillende tijdperken.

Oud-Egyptische Thoth met schrijfriet en veer.
Fragment op Papyrus, Tehuti voegt de uitslag toe op de Veer van Maat met zijn schrijfriet. Rechts het hiëroglief.

Oud-Egyptisch hieroglief van een inktpot.