0603

by Egyptian Realms 134 views0

per

Omschrijving
Oud-Egyptisch hieroglief. Constructie. Muur dat een ruimte vormt met uitgang, portaal of opening. De muur is in blauw afgebeeld, de ruimte in wit.

Beeld van een persoon. Op de bovenarm het hieroglief.

Betekenis

Huis, naar buiten gaan. Nis, besloten ruimte.

Determinatief.