Imhotep

by Egyptian Realms 756 views0

Sculptuur van Imhotep in het RMO, Leiden.

Inleiding

Imhotep was een Vizier, Hogepriester, eerste architect en arts bekend bij naam uit vastgelegde geschiedenis.

Imhotep werd beschouwd als de Zoon van Ptah en Sakhmet en als uitvinder van medicijnen. Imhotep werd geprezen voor zijn wonderen die hij voortbracht. Er is weinig bekend over het leven van Imhotep. Wel zijn er diverse beelden van Imhotep gevonden. Imhotep wordt zittend op een stoel voorgesteld met een rol Papyrus op zijn knieën of onder de arm.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Trappiramide van Sakkara.
Trappiramide van Djoser bij Saqqara. De Piramide was ontworpen door Imhotep.

 Cultus

Imhotep leefde omstreeks 2650 vChr. in het Oude Egypte en was een Meester Architect.

Als Vizier ontwierp Imhotep de Piramide van Djoser bij Saqqara. Als kanselier werkte Hij samen met Pharaoh en Hogepriesters in Heliopolis.

Ook wordt vermeld dat de eerste steen van de Edfu Tempel was ontworpen door Imhotep.

Bij Saqqara werden Offers gebracht tot zijn offertafels.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Imhotep Museum bij Saqqara.
Imhotep Museum bij Saqqara.

  Omschrijving

Zijn naam betekent; De Ene die in Vrede komt.

Imhotep en Amenhotep waren volgens de Egyptenaren sterfelijke personen die door onderwijs de status van Neter hadden verworven. Hij introduceerde geneeskunde. Door zijn werk en status werd Imhotep opgevat als Neter van onderwijs en medicijnen.

Hogepriester Imhotep vormde diverse recepten van medicijnen. Imhotep was een rolmodel voor de mens in het meesterschap.

Een eeuw na zijn dood was Imhotep geevalueerd naar een medische Neter. Later bloeide Imhotep op tot een populaire Neter en verving Nefertem in de Triade van Memphis

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Het graf van Imhotep is nog niet gevonden maar men vermoed dat hij in Saqqara is begraven.
Ook Amenhotep, zoon van Hapu was een toegewijde architect.

Het medische logo van de de slang die om een staf kronkeld stamt af van de Griekse god Asklepios die door de Grieken vereerd werd als de God van geneeskunde. Asklepios vond zijn oorsprong in Egypte als Imhotep, de Hogepriester van Pharaoh Djoser

INDEX
Inleiding
Cultus
Omschrijving
Register

Hogepriester Imhotep.

Titels
Zoon van Ptah
Hogepriester, Bouwmeester van Heliopolis
Kanselier van de Koning van Beneden Egypte

Sculptuur van Imhotep in het RMO, Leiden.

Voorstelling
Man met hoofdkapje zittend op een stoel. Soms met een rol Papyrus op de knieën of onder zijn arm. Man met Baard en Ankh en staf in de handen.

Sculptuur van Imhotep in het RMO, Leiden.
Houten beeld van Imhotep.
Houten beeld van Imhotep.