Ibis gespot in Nederland

by Egyptian Realms 90 views0


Twaalf Ibis vogels hebben dit jaar de winter doorgebracht in Nederland meldde Sovon Vogelonderzoek.

De Ibis is een trekvogel en kwam tot voor kort niet voor in Nederland.

Vorig jaar werden tientallen Ibissen gespot in het noorden en westen van Nederland. Dat de vogels hier hebben overwinterd is te danken aan de zachte winter.

Naast de Ibis verblijft ook de Egyptische Nijl Gans in Nederland.

Bron: AD