Vermelding van oudste zoneclips

by Egyptian Realms 104 views0

Een mysterieuze gebeurtenis die vermeld wordt in de Bijbel was eigenlijk de oudste zoneclips ooit vermeld volgens een nieuwe studie van Cambridge.

De ontdekking maakt het mogelijk datums van de oud-Egyptische Farao’s waaronder de wereldbekende Ramesses II bij te stellen.

De hemelse verschijning dat beschreven wordt in het Oude Testament boek van Joshua werd een lange tijd bestudeerd door studenten. In de King James Bijbel, nadat Joshua de Israëlieten naar Canaan leidde, een land dat nu deels in het moderne Israel en Palestina ligt, sprak hij: ‘Zon, staat stil bij Gibeon, en Maan, in de Vallei of Aijalon’.

‘En de Zon stond stil, en de Maan stond stil, totdat de natie wraak op hun vijanden nam’ vervolgd de passage. De onderzoekers van Cambridge melden dat deze fase refereert aan een oude zoneclips dat plaats vond op 30 oktober, 1207 v.Chr toen Farao Merneptah oorlog voerde tegen het volk van Israel in Canaan.

Als de passage een echte observatie beschrijft dan vond er een grootse astronomische gebeurtenis plaats aldus professor Sir Colin Humphreys en Graeme Waddington van de studie dat gepubliceerd werd in het ‘Astronomy and Geophysics’ journaal.

Moderne Engelse vertalingen die volgde van de King James vertaling van 1611 interpreteerde deze tekst dat de Zon en Maan stopte met bewegen verklaarde de studie. Het analiseren van een originele Hebreeuwse tekst voorzag een alternatieve interpretatie dat de Zon en Maan ‘gewoon stopte met hetgeen wat zij normaal doen: stoppen met schitteren’.

De Hebreeuwse tekst zou kunnen refereren aan een zoneclips,’wanneer de Maan passeert tussen de Aarde en de Zon, waardoor de Zon stopt met schijnen’ verklaarde Humphreys en Waddington. Om de exacte datum van de eclips vast te stellen ontwikkelde zij een ‘eclipse code’ die berekend was uit de rotatie van de Aarde.

Door gebruik van de ‘eclips code’ vonden de onderzoekers van Cambridge uit dat de enige zichtbare ringvormige eclips zich voortdeed in het land van Canaan in de periode tussen 1500 en 1050 vChr. en was degene in de middag van 30 oktober 1207 vChr.

Naast het gebruik van de Bijbel, maakte Humphreys en Waddington gebruik van de granieten Stele van Merneptah die staat opgesteld in het museum van Cairo. De Stele vermeld dat het is beschreven in het vijfde jaar in het rijk van Merneptah, zoon van Ramesses II. Het beschrijft een campagne in Canaan waarin Merneptah de Israëlieten verslaat wat suggereert dat zij zich in die periode in Canaan bevonden.

De vondsten ‘stellen ons in staat de oud-Egyptisch chronologie te herzien en bij te stellen met enkele jaren. Door deze nieuwe berekeningen begon het bestuur van Merneptah in 1210 of 1209 vChr en zou het betekenen dat Ramesses de grote heerste van 1276 tot 1210 vChr. met een precisie van plus of min een jaar, de meest accurate datum tot nu toe.

Bron
RT