Grote rivier de Nijl

by Egyptian Realms 737 views0

Grote rivier de Nijl.

Inleiding

Grote Rivier de Nijl. De Egyptenaren identificeerden de diepte van de Nijl met de eindeloze en ongedefinieerde waters van verrijzenis.

De diepe zwarte duisternis van de Nijl is het verborgen geheim waar de boot van de Onderwereld door genavigeerd werd. Dit geheim, is het mooiste geschenk dat men kan ontvangen van de rivier, namelijk giften van leven en voorspoed. Het fundament van alle grote bestaande culturen. NieMand kan de Nijl in het gezicht bekijken, de Neteru hebben de naam van de ‘Nijl Neter’ nooit prijsgegeven, het geheim werd als ‘Heer wie de oevers in stand houdt’ aangeduid.

De overtocht over de heilige rivier en wederopstanding stond bij de mens centraal in het leven en om dit te realiseren was het voor vele noodzakelijk het dagelijkse leven te vervullen met zaken welke tot betere omstandigheden leiden (Maat).

De rivier is een levensader in de natuurlijke cyclus, waarbij het de ziel transporteerd binnen domeinen van creatie.

Om de overtocht over de rivier in de Onderwereld te maken, waar gevaren op de loer lagen, gebruikt men een veilige boot met het beschermende linkeroog van Asar erop. De (doden)boot met lichaam, ziel werd genavigeerd door een voorman (Aken of Anpu) en met de boot, die onder hoede stond van Aset de rivier afvoer naar Ra.

In de Onderwereld voer men met het nachtschip van Ra of de Papyrus boot van Aset over de rivier.

Een persoon maakt de oversteek over de rivier in de Onderwereld.
Een persoon vergezeld door Krokodil [Seb] maakt de oversteek over de rivier in de [Onderwereld].
Uittreding van de Nijl
Hapi is de Neter van het Nijl water en schonk de mensen door zijn jaarlijkse uittreding vruchtbare akkers. Hapi voorzag van voedsel en water dat geofferd werd aan de Neteru.

Men meende dat Khnum, Ankhet en Satet de wachters van de Nijl Bron waren. Hun taak was het waarborgen van de juiste hoeveelheid slib tijdens de uittreding van de Nijl. Hapi belichaamd de kracht achter de stroming van het water. De vloed werd De Terugkeer van Hapi genoemd.

Stromend water.
Stromend water.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Rivier de Nijl.
Rivier de Nijl.

De Nijl

Vanuit de ogen van de Havik Heru, vliegend hoog in de lucht boven het contrast van het agrarisch bebouwen en overstromen en opdrogen (het Beloofde Land).

De rivierbanken en velden vertegenwoordigen het Zwarte Land, afgezet door het Rode Land, de woestijn. Deze situatie wordt beschouwd als bescherming en isolatie.

Rivier de Nijl
Rivier de Nijl.

De Nijl is als hoofd ader van geografische oppervlakte en de twee banken, het resultaat van de tweedeling. Het domein van de levende (Oost bank) tegenover het land van de doden (West bank). Overdag is de rivier de Nijl Neter Hapi en bij nacht de Melkweg van de sterrenhemel.

Nun belichaamd de Nijl, Atum is de ‘eerste Bark, drager’ de conditie van licht (Zelf). De drager laat het vuur van de Zon toe om gescheiden te worden van wedergeboorte en een creatie te worden van zuiver wezen. Atum is de ziel (Ba) van Nun. Binnen het stelsel van Atum, veranderd creatie in eeuwigheid. De cyclus van leven, geboorte, dood en wedergeboorte, de Neteru eren, mensheid, en al het levende, gevoelige zijn, opkomen, omdat de oorspronkelijke Genesis verborgen ligt in het diepste duisternis. De Bark (boot) is de begeleider waarin creatie ontspruit. De Nijl belichaamd de ontsterfelijke cyclus, stroming van de ontstaan chaos.

Tijdens het leven waren Boten belangrijk om men te verplaatsen of over te zetten en naar zijn bestemming te brengen. De overledenen reisde ook per boot, naar het hiernamaals als bestemming. Aangekomen in de Onderwereld, tracht men te bestaan in het Veld van Riet van Asar. Reizend tot de lucht op de Onderwereldse Nijl in de Zonboot van Ra, welke vervolgens de velden van offering binnengaat

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

De Zon die afdaalt in de Onderwereld bij de Nijl.
De [Zon] die afdaalt in de [Onderwereld] bij de Nijl.

Register

Ta-meri

De Nijl is bekend als de wateren van Nun.

Wordt vervolgd…

INDEX
Inleiding
De Nijl
Register

Nijlpaard Thiouis.
Nijlpaard Thiouis.
Krokodil Seb.
Krokodil Seb.
Hapi schenkt Lotussen en kruiken met water.
Hapi schenkt Lotussen en kruiken met water.

Persoon met Peddel op een Papyrusboot die de oversteek maakt.
Persoon met Peddel op een Papyrusboot die de oversteek maakt. Zie ook [Boten].