0226

by Egyptian Realms 1.295 views0

Ancient Egyptian hieroglyph Ankh

ankh

Ancient Egyptian gilded box of the Ankh
Verguld doosje in de vorm van de Ankh.

Omschrijving
Oud-Egyptisch hieroglief. Symbool. De Ankh is gevormd uit twee delen. De lus aan de bovenzijde vormt het vrouwelijke deel, de baarmoeder het symbool van Venus. De lus vormt de opening, mond of doorgang.

Het opgerichte en uitgerekte deel eronder is het mannelijke deel, potentie, de Fallus. De twee heilige delen vormen samen leven.

Statue of Ptah with Ankh in the hand.
De hand van Ptah met scepters en Ankh.

Betekenis
De Ankh representateerd zowel het fysieke als onsterfelijke leven.

Ancient Egyptian relief of the Ankh.
Hierogliefen op een muur van de Hatjepsut Tempel. De Djed, Ankh en Staf des Levens.

Ankh representateert het fundament waarop leven berust.
Ankh belichaamd het gehele leven.
Ankh is eeuwigheid (Zon).
Ankh is Phrana (levensenergie kracht) wat organismen laat groeien.
Ankh is de Sleutel der mysterieen, Sleutel der Ingewijden, de toegangs sleutel.
Ankh is goddelijkheid, onsterfelijkheid.
Ankh is het Zodiak Huis van de Leeuw.

Heru schenkt de koning Leven.

De Ankh symboliseerd water en leven, ofwel het levenswater. De Ankh wordt soms voorgesteld in de hand waaruit meerdere Ankhs stromen, als water. Dit is niet gewoon water, maar water met de eigenschappen van eeuwig leven.

Ankh is het kruis van wedergeboorte en dood, het levensrad. Het kruis waaraan men verankerd is binnen de dualiteit van de Natuur en deze overstijgt. De vier windrichtingen, Aarde en Lucht, de polen van het kruis.

Het levenskruis of levenswiel, waaraan het lichaam geketend is der Natuur is de schakel tot onsterfelijkheid (Ankh).

Relief from the Karnak Temple.
Voorstelling op een muur in de Karnak Tempel. Mut brengt Ankh tot Farao.
Statue of Farao inside the Karnak Temple.
Beeld van Farao met gekruiste armen op de borst. In de handen de Ankh.

Geschiedenis
De oorsprong van dit heilige symbool is erg oud.

In den beginne was het Eeuwige leven, in den beginne was de Maagd. Dit geeft in weinig woorden de oorspronkelijke kennis van het allereerste begin van de Aarde en de mensheid in de ogen van de oude Egyptenaren weer.

Toen de Meesters der maten en getallen opmerkten dat het Eeuwige leven niet voor deze wereld was weggelegd, maar wel voor het volgende leven ontstond het symbool van het levenskruis, de Ankh dat uit Aha-Men-Ptah (Atlantis) kwam.

Veranderd in de symboliek van de laatste koningin Nut die de maagdelijkheid voorstelde voordat zij haar zoon Asar baarde die zelf het leven zou schenken aan nieuwe schepsels.

Ancient Egyptian standard with Ankh.
Standaard van Ankh met armen.

Men ging er vanuit de ziel onsterfelijk is en dat haar het eeuwige leven is beschoren.
Het lichaam dat aan de elementen van de Natuur is verwant staat in relatie tot het levenskruis of levenswiel waarin het geheim tot onsterfelijkheid en de mysterieen liggen besloten.

Coptic cross.
Het koptische kruis.

Het symbool heeft overeenkomsten met het kruis van de Afrikanen uit het oude Egypte. De Ankh is later naar het bekende Christus kruis geevalueerd. Ook andere volken kenden een kruis waaronder de Kelten. De Ankh word ook wel de Crux Ansata, hengselkruis, levenskruis, Sleutel des Levens of Sleutel van de Ingewijden genoemd.

Bijna elke Neter draagt een Ankh in de hand waarmee zij controle hebben over het leven.

Sarcophagus coffin with Ankh and Djed.
Sarcofaag deksel met onder een gedeelte van de Ankh en Djed.
Ancient Egyptian Ankh Amulet.
Amulet van de Ankh met Djed en Staf des Levens.