Zon

by Egyptian Realms 750 views0

Inleiding

5200 jaar is de duur van de Zon cyclus.

Het vierde tijdperk van de Zon eindigd rond 2012 en het vijfde tijdperk van de Zon zal zijn intrede doen. De vijfde chakra van Aarde wordt geopend, het Hart. De Natuurlijke balans van de planeet zal terugkeren en daardoor is de Aarde onderhevig aan verandering/transformatie.

Historici waaronder Plato menen dat er een cyclus van rampen nadert tegen het einde van tijden. De Grieken noemde dit einde der tijden de Suntelia Aion. Ook de Maya kalender referereert aan het einde van een cyclus.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Relief van Ra in de Kom-Ombo tempel in Egypte.
Ra met Zonschijf en Cobra slang. Reliëf in de Kom-Ombo Tempel.

Zon cyclus

In het oude Egypte werd de tijd bijgehouden door gebruik van Kalender, Zodiak, Astrology en Kosmology.

De cyclus van Zon was bekend als Khepra. De Heilige Zon Cultus is verbonden aan Ra.

Goudkleurige Zon boven de Horizon.

Stralend middelpunt
De Zon wordt in de astrologie beschouwd als stralend middelpunt van levenskracht en staat in betrekking tot het Hart en Zonnevlecht. De Maan is de verdeler van deze kracht en vertegenwoordigd het element van veranderlijkheid.

Waar de Zon en Maan samenwerken zoals in het veroorzaken van getijden kunnen zij als voortbrengers en uitdelers van alle astrale invloeden worden beschouwd. Overeenkomstig de planeetstanden op de tijd van geboorte in verband met de hemellichamen trekken de astrologen hun conclusies ten opzichte van de samenstelling en de functionele vermogens van het individu.

De Aardse atmosfeer is onderworpen aan kosmische beweging. De Zon-energie (vuur) welke vanuit het Universum de Aarde van leven voorziet is een essentiële energie die door een natuurlijke cyclus loopt en invloed uitoefend op het Aardse ritme van dag en nacht.

Als middelpunt is de Zon het aantrekkende brandpunt van alle krachten van de kosmos. Voor ons is zij het symbool van de Godheid, of van de Logos, die voor ons de openbaring is van het Onnaspeurlijke en Alomtegenwoordige. Voor zover wij kunnen nagaan is zij de bron van Licht en van Warmte voor de wereld, en deze twee eigenschappen zijn de grootste uitdrukking van de Wijsheid en de Liefde van de Schepper. Wanneer wij over licht en warmte spreken, bedoelen wij die krachten, welke, als zij de atmosfeer der Aarde doordringen en door ons worden gevoeld, de sensatie van licht en warmte teweegbrengen.

Zon boven de Horizon.
Zon boven de Horizon.

De Zon is veeleer de bron van de oorzaak van warmte en licht dan de warmte en het licht zelve. Wij zijn de tolken. Dit is zelfs ook zo met de Goddelijke beginselen van Wijsheid en Liefde. Deze drukken zich uit in openbaring als Waarheid en Liefdadigheid, als Kennis en Genegenheid, als Gedachte en Gevoel, als Woord en Daad.

Zon boven de Horizon.
Zon boven de Horizon.

Als het kosmisch middelpunt, stelt de Zon het Hart of de zetel van de levenskracht in de Microcosmos voor. Astrologisch heeft zij haar plaats in het teken Leeuw, dat overeenkomt met de hartstreek, die het Hart en de Zonnevlecht insluit. Zij staat dus in betrekking tot het levensbeginsel in de mens. Haar stand en aspecten in de horoscoop zullen de duurzaamheid van het gestel en daardoor de natuurlijke levensduur bepalen. Haar teken, stand en aspecten zijn voor de wereld de hoofdoorzaak van de veranderingen van jaargetijde en den aard van het weder. Deze seizoensveranderingen staan, uiteraard, in betrekking tot het klimaat in de verschillende hemelstreken.

Op dezelfde wijze als de zonnestanden op de Aarde inwerken, doen zij dit op het menselijk gestel. Om verschillende redenen kunnen wij de mens beschouwen in dezelfde betrekking staande tot zijn kosmische omgeving als de Aarde. Samengesteld uit kosmische elementen, antwoordt hij aan alle zijden op de veranderingen, die voortdurend in het stelsel plaatsvinden. Maar dit doet hij door middel van zijn oorspronkelijke samenstelling of aard, die, natuurlijk wat het individu betreft verschillend is. Want alle siderische en planetaire krachten worden, hoewel zij hun respectieve eigenschappen bezitten en hun eigen onderscheiden aard uitdrukken, verschillend opgenomen en omgezet volgens de samenstelling van het ontvangende lichaam.

De planeten kunnen ons dus alleen door middel van onszelven aandoen. Dezelfde witte zonnestraal op een Smaragd en een Robijn vallend, zal door beide verschillend worden weerkaatst, in het ene geval groen en in het andere rood. En zo ook bij de mensen. Zij weerkaatsen elk de Wijsheid en Liefde van het Universele Wezen in een verscheidenheid van vormen van kennis en genegenheid, uitgedrukt door woord en daad, en dit is het dagelijks leven.

Dit feit moest ons behoeden voor de fouten van bijgeloof en dogmatisme. Alleen het Diamanten Hart kan de reine straal van het Goddelijke weerkaatsen. Het is een troost te weten, dat de Diamant de ontwikkelde koolhydraat is. Wanneer de ziel de vereiste toestanden en de nodige tijd krijgt, zal zij, al is zij zwart als kool, door het ontwikkelingsverloop even helder en doorschijnend worden als de Diamant. Wij beginnen als fragmenten van grove klei en eindigen als Zonnen in de Melkweg aan de Hemel.(1)

Afdaling van de Zon.

Algemene betekenis van de Zon
De Zon betekent vader, heerser of persoon van gezag, Goud, gezondheid, leven, zaken betreffende de regering, bevordering, eerbewijzen, inhuldigingen en instellingen, mannelijk leven in het algemeen, de dagtijd.(2)

Brandend vuur.
Vuur

Vuur is een eigenschap van de Zon. Vuur is zowel symbool voor fysische als mentale zuivering. Meest belangrijk vuur bezit wijsheid, het licht van waarheid, genezing, verlichting en energie. Zie ook Sakhmet.

Khepra duwt de Zon vooruit.

De Zon is verbonden aan Ra, Aten, Aset, Sakhmet, Uadjet, Heru, Het-Heru en vele anderen. De Zon, het Oog was aan de Hemel geplaatst door Neteru. Bronnen vermelden dat de Aarde duizenden jaren geleden meerdere Zonnen kende, twee of zelfs drie.

De Legende van het oog van Ra beschijft Ra die zijn vurige krachten in de gestalte van Het-Heru op advies van de Neteru uitzend naar Aarde voor vergelding.

Aker afgebeeld op een muur van een tombe.
Aker afgebeeld op een muur van een Tombe.

Veranderingen
In de geschiedenis hebben zich grote veranderingen op planeet Aarde voortgedaan. In het tijdperk Leeuw heeft er een wisseling van polen van plaatsgevonden. De Leeuw Aker is verwant aan de wisseling. Ook in Atlantis heeft zich een grote ramp voltrokken. Deze natuurlijke rampen worden ook wel beschreven als plagen of zondvloed. Diverse oude volkeren hadden Legenden, geboden of andere vormen in gebruik om men te herinneren aan de ramp.

Zon in de lucht.
Zon boven wolkenvelden.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Ondergaande goudkleurige Zon.
Ondergaande goudkleurige Zon.

Register

Referenties
(1) Cosmische Symboliek, Sepharial, Dr. Bernard Hollander.
(2) Cosmische Symboliek, Sepharial.
(3) Heydon

Hieroglyph Sun. Hieroglyph Sun. Hieroglyph Sun. Hieroglyph Sun. Hieroglyph Sun.

De Leeuw Aker herinnert aan de Grote Ramp.
De Plagen van Egypte.
Volgens het Bijbelse verslag vond de zondvloed plaats rond het jaar 2370 voor Christus.
In het midden van de Azteekse kalender bevind zich het gezicht van de Zon.

Op YouTube zijn diverse filmpjes te bekijken van recente Zonnestormen.

INDEX
Inleiding
Zon Cyclus
Register

De Zon.
De Zon.

Titels
Ra, Re
Khepra
Aten

Beginselen
Geest

Oud-Egyptisch hieroglief van de Zon.
Hiëroglief van stralende Zon.
Ra met Zon boven het hoofd.
Ra met Zon boven het hoofd.

Symbool
Zon
Kever
Lotus

Element
Vuur

Zonnevlam.
Eruptie van de Zon.

Steen
Carneol
Diamant
Bergkristal

Metaal
Goud.(2)

Getal
Één en vier.(3)

Kleur
Oranje

Klank
Toon C

Eigenschappen
In het menselijk lichaam is de Zon analoog aan het Hart. In het gelaat domineert de Zon het voorhoofd.
De organistische lichaamsgesteldheid word bestuurd door de Zon.(1)
De Zon is heerser van de groep van eigenschappen die zelf beheersing vereisen als standvastigheid, nauwgezetheid, liefde voor goedkeuring en vastberadenheid.(2)

Tijdperk
De Zon heeft een tijdperk van 19 jaar.(2)

Eclips.
Eclips.
Akhenaten onder de Zon Aten.
Akhenaten, Nefertiti met kinderen onder de stralende Aten.