0630

by Egyptian Realms 87 views0

utu, oedj

Omschrijving

Oud-Egyptisch hieroglief. Constructie. Steen uitgevoerd in harmonische proportie. Stele.

De Stele van Thothmes, staande tussen de poten van de Sphinx. De Stele toont de Sphinx staand boven een zaal met portaal.

Betekenis

Overdracht van informatie. Steen bevat occulte, persoonlijke of historische informatie.

Dergelijke stenen voorzien van inscipties waren in steden opgericht op een centraal punt. In vele musea zijn exemplaren met uiteenlopende taferelen te aanschouwen. Tussen de voorpoten van de Grote Sphinx staat de stele van Thotmes.

In latere tijden werd de steen gebruikt bij een graf, herdenkingsmonument.

Steen met voorstelling van Ra zittend op de Troon.
Stele met portaal waarin drie personen worden afgebeeld.
Stele met voorstelling. Een man houdt een enorme slang op afstand die het gezicht heeft van een mens.
Steen met de Ankh in het centrum en er omheen drie lichamen.