1068

by Egyptian Realms 61 views0

Oud-Egyptisch hieroglief van een kandelaar.

Omschrijving
Oud-Egyptisch hieroglief. Kandelaar. Kaarsen standaard. Vijf armen waarin kaarsen werden geplaatst.

Hieroglief van de kandelaar op de Al-Tud Tempel.
Hieroglief van de kandelaar met zeven armen op de Al-Tud Tempel.

Betekenis

Licht. Kennis. Kandelaar.

Kandelaar met zeven armen is bekend als de ‘Gouden Kandelaar’. Elk van de zeven lichten komt overeen met een der zeven Hemellichamen waarbij de Zon centraal in het midden staat. De lichten komen overeen met de zeven Stralen, de zeven geesten voor den Troon en de zeven aartsengelen.(1)

In de Joodse Mystiek, de Kabbala is de zevenarmige kandelaar bekend als de Menorah, de heilige lamp.
Zeven armen van de schepping. Zeven is de som van de goddelijkheid, en dat is de mens, vertegenwoordigd de Micro en Macrocosmos. Geeft uiting aan de relatie tussen God en de mensheid.

Register
(1) Cosmische Symboliek, Sepharial.

Relief uit Griekse periode van de kandelaar.
Reliëf van de kandelaar afkomstig van oude muur in Griekenland.