Havik met scepters

by Egyptian Realms 23 views0

Illustratie Heru. ©R.Bloom, Egyptianrealms.com

Reconstructie van een oud Egyptische voorstelling van Heru. Havik Heru is afgebeeld met gespreide vleugels, twee stokken met Lotus knop en Shen ringen in de klauwen.

© Copyright R.Bloom, www.egyptianrealms.com