Kauket

by Egyptian Realms 121 views0

Neter Kauket.

Inleiding

Kauket of Kekuit, Cobra slang. Reptiel Neter van de oerschepping.

MENS
Wordt vervolgd…

VOORSTELLING
Dame met jurk, Zonnekrans en hoofddoek met kop van een Cobra slang. In haar linkerhand de Staf des Levens, in de rechter de Ankh.

AARDE
Wordt vervolgd…

KOSMOS
Duisternis, verborgen kracht, onzichtbaarheid en ruimte.


De groep van acht reptielen uit het oude Egypte.
De groep van acht reptielen afgebeeld op een plafond in de Dendera Tempel.

Cultus

Kek en Kauket vormen een paar.

Samen met Nunet en Naunet, Temenou en Temenet, Heh en Hauhet vormen zij de ‘Groep van Acht’.


De Ogdoad afgebeeld op een muur van de Karnak Tempel.
Rechts de Ogdoad afgebeeld op een muur van de Karnak Tempel.

Omschrijving

Wordt vervolgd…


Legende

Zie Ogdoad Kosmologie.


Register

Kauket, Kekuit, Ka-uket, Keket

TITELS

FAMILIE
Partner van Kek.

MANIFESTATIES
Wordt vervolgd…