Kauket

by Egyptian Realms 26 views0

Inleiding

Kauket, Cobra slang. Reptiel Neter van de oerschepping.

MENS
Wordt vervolgd…

VOORSTELLING
Dame met jurk, Zonnekrans en hoofddoek met kop van een Cobra slang. In haar linkerhand de Staf des Levens, in de rechter de Ankh.

AARDE
Wordt vervolgd…

KOSMOS
Duisternis, verborgen kracht, onzichtbaarheid en ruimte.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

De groep van acht reptielen uit het oude Egypte.
De groep van acht reptielen afgebeeld op een plafond in de Dendera Tempel.

Cultus

Kek en Kauket vormen een paar.

Samen met Nun en Naunet, Temenou en Temenet, Heh en Hauhet vormen zij de ‘Groep van Acht’.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

De Ogdoad afgebeeld op een muur van de Karnak Tempel.
Rechts de Ogdoad afgebeeld op een muur van de Karnak Tempel.

Omschrijving

Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Legende

Zie Ogdoad Kosmologie.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Kauket, Ka-uket, Keket

TITELS

FAMILIE
Partner van Kek.

MANIFESTATIES
Wordt vervolgd…

VERBANDEN
Wordt vervolgd…

OBJECTEN
Wordt vervolgd…

Neter Kauket.
Neter Kauket.

SYMBOOL

TOTUMDIER
Reptiel, Cobra Slang

ELEMENT
Water

PLANT

Egyptische koppels van reptielen.
De Acht reptielen van de Ogdoad.