Kek

by Egyptian Realms 215 views0

Reptiel Kek

Inleiding

Kek of Kekui, Kikker.

Reptiel Neter van de oerschepping.

MENS
Wordt vervolgd…

VOORSTELLING
Man met hoofddoek en kop van een Kikker. In zijn linker hand de Staf des Levens en rechter hand de Ankh.

AARDE
Wordt vervolgd…

KOSMOS
Aspect van verborgen kracht, onzichtbaarheid en ruimte.


De groep van acht reptielen uit het oude Egypte.
De groep van acht reptielen afgebeeld op een plafond in de Dendera Tempel.

Cultus

Kek en Kauket vormen een paar.

Samen met Nunet en Naunet, Temenou en Temenet, Heh en Hauhet vormen zij de ‘Groep van Acht’.


De Ogdoad afgebeeld op een muur van de Karnak Tempel.
Rechts de Ogdoad afgebeeld op een muur van de Karnak Tempel.

Omschrijving

Wordt vervolgd…


Legende

Zie Ogdoad Kosmologie.

Wordt vervolgd…


Register

Kek, Kekui, Kuk

TITELS

FAMILIE
Partner van Kauket.

MANIFESTATIES
Reptiel, Kikker van de Groep van Acht.

VERBANDEN
Wordt vervolgd…