Kek

by Egyptian Realms 30 views0

Inleiding

Kek, Kikker. Reptiel Neter van de oerschepping.

MENS
Wordt vervolgd…

VOORSTELLING
Man met hoofddoek en kop van een Kikker. In zijn linker hand de Staf des Levens en rechter hand de Ankh.

AARDE
Wordt vervolgd…

KOSMOS
Aspect van verborgen kracht, onzichtbaarheid en ruimte.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

De groep van acht reptielen uit het oude Egypte.
De groep van acht reptielen afgebeeld op een plafond in de Dendera Tempel.

Cultus

Kek en Kauket vormen een paar.

Samen met Nun en Naunet, Temenou en Temenet, Heh en Hauhet vormen zij de ‘Groep van Acht’.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

De Ogdoad afgebeeld op een muur van de Karnak Tempel.
Rechts de Ogdoad afgebeeld op een muur van de Karnak Tempel.

Omschrijving

Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Legende

Zie Ogdoad Kosmologie.

Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Kek, Kuk

TITELS

FAMILIE
Partner van Kauket.

MANIFESTATIES
Reptiel, Kikker van de Groep van Acht.

Wordt vervolgd…

VERBANDEN
Wordt vervolgd…

OBJECTEN
Wordt vervolgd…

Reptiel Kek
Neter Kek.

SYMBOOL

TOTUMDIER
Reptiel, Kikker

ELEMENT
Water

PLANT

Egyptische koppels van reptielen.
De Acht reptielen van de Ogdoad.