Min

by Egyptian Realms 258 views0

Akker met koren.
Akker met koren.

Inleiding

Min is een aspect van Amun, de Verborgene. Min belichaamd vruchtbaarheid en creatie.

MENS
Neter van potentiekracht, vruchtbaarheid, mannelijke sexuele energie.
Min houdt verband met De Tien Geboden.
Min is een andere vorm van Heru en Amun, de ontwaakte geest.
Min was een beschermer van reizigers door de Oosterlijke sahara.

VOORSTELLING
Man met Baard in wit koningstenue met Dorsvlegel, opgeheven arm en opgerichte Fallus. Op het hoofd de traditionele kroon met daarop de twee tafelen van geboden. Man liggend op een bed van sla. Vruchtbaarheid beeld van man met Dorsvlegel.

In het Nieuwe Rijk werd Min afgebeeld als witte Stier.

AARDE
Min is verbonden aan de oogst en het wegen. Min houdt verband met regen waarmee hij de vruchtbaarheid van de Natuur op peil houdt, en met name de groei van het graan.

KOSMOS
Min werd beschouwd als schepper van de wereld.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Min rechts op de Troon.
Tafereel op een steen. Sakhmet links op de Troon, Min rechts op de Troon. Farao richt zijn kracht tot Min en Min richt kracht tot Farao.

Cultus

Van oorsprong is Min een lokale Neter die schepping, vruchtbaarheid en voortplanting vertegenwoordigd.

Min was bekend als de Heer van de Oostelijke Woestijn. Min werd beschouwd de eerste koning van Egypte. Herodotus

De Cultus van Min was bekend door geheel Egypte en bloeide tot in het einde van het Nieuwe Rijk.
Min beschermde de karavaan wegen vanuit zijn Cultus vestiging bij Koptos. Als Heer van vreemde Landen was Min de beschermer van jagers en nomaden.

In het Nieuwe Rijk werd Min vereenzelvigd met Amun als Kamoetef-Amun. De Cultus van Min was gevestigd in Koptos en Panoplis.

Voorstelling op de top van een obelisk.
Voorstelling op de top van een Obelisk. Min zittend op de Troon.

De Cultus van Min vertegenwoordigd de aspecten van de Vader, de Tien Geboden, wet, creatie, geboorte, voortplanting (Inwijding en wederopstanding), vruchtbaarheid en voorspoed.
Ceremonies als de kroning van Pharaoh en jubileums van Farao’s waren verbonden aan Min. Ook was er een festival gewijd aan Min om te vruchtbaarheid van Pharaoh te waarborgen. Min die bekend was om zijn vruchtbaarheid was de Neter van gewassen waaronder sla en graan. De eerste oogst werd aan Min geofferd door Pharaoh.

Men vervaardigde grote en kleine vruchtbaarheidsbeeldjes van een man met opgerichte Fallus, verbonden aan de Cultus en legende. Ook bij andere tribes komt dit verschijnsel voor. In de Grieks- Romeinse tijd droeg men een Amulet van een Fallus om de hals.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Min staat op een verhoging.
Neter Min staat op een verhoging met opgerichte Fallus voor het huis van de Lotus. De man met Ankh heiligd Min onder toezicht van Nekhebet.

Omschrijving

Min, man met Baard, Vader en Heer van het oude Egypte.

Zoals Amun, Heru, Asar, Ptah en Seker bevat Min specifieke eigenschappen van creatie. Min werd geëerd door de mens als Neter van vruchtbaarheid en groei. Voorziener van sexuele energie, potentie, scheppingskracht, vernieuwing.

Afbeeldingen van Min tonen zijn lichaam met een opgerichte Fallus als aanduiding van voortplanting, potentie en scheppingskracht.

Initiaties die met Min verband houden hebben betrekking op tantrische inwijdingen, extases, wedergeboorte en wijsheid.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Legende

Er heerste een oorlog en de mannen verlieten het dorp om te strijden, maar lieten de man achter om de vrouwen en kinderen te beschermen omdat hij een arm miste en daardoor niet kon vechten. Het duurde vier jaar voordat het leger eindelijk terug keerde en waren razend toen zij erachter kwamen dat hij bijna alle vrouwen had bevrucht en kinderen had voortgebracht. De mannen wilden hem gaan doden en vroegen hem om een laatste woord voor zijn executie. Hij sprak en vertelde dat hij dacht dat de mannen dood waren gegaan in de strijd en daardoor een nieuw leger aan het vormen was om hun dood te wreken. Deze woorden redde zijn leven en werd verheven als de Neter van vruchtbaarheid.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Min afgebeeld.
Min afgebeeld met opgerichte Fallus en Dorsvlegel.

Register

Menu, Minu, Amsu

Grieks: Pan
Romeins: Priapus

FAMILIE

Zoon van Ra en Shu. Partner van Aset.

MANIFESTATIES
In het Nieuwe Rijk werd Min voorgesteld als een witte Stier.
Min vormde een genootschap met Amun en Heru.
In het Nieuwe Rijk werd Min vereenzelvigd met Amun als Kamoetef-Amun.

VERBANDEN
Min toont verbanden met Heru de Oudere.

Verschijning van de Heer op de Sinai (De Tien Geboden).
Het bijbelverhaal over Mozes (Min) en de Tien Geboden (Exodus 19:1-20:21)

Egyptisch beeld van een persoon.
Beeld van een persoon met opgerichte Fallus.

OBJECTEN
Wordt vervolgd…

INDEX
Inleiding
Cultus
Omschrijving
Legende
Register

Neter Min.
Neter Min.

TITELS
Heer van vreemde Landen
Heer van de Oostelijke Woestijn

SYMBOOL
Fallus
Obelisk
Bliksemflits
Schelpen

TOTUMDIER
Witte Stier

ELEMENT

PLANT
Sla was zijn heilige plant, volgens de Egyptenaren een aphrodisiac.
Graan

Tien geboden.
Mozes met tafelen in de handen.