Nekhebet

by Egyptian Realms 458 views0

Releif of vulture Nekhebet at Abydos
Relief voorstelling van Nekhebet te Abydos.

Inleiding

Moeder van Egypte. Nekhbet, Nekhebet de Koninklijke Gier, koningin.

Beschermer van het Egyptische koninkrijk en monarchie.

MENS
Nekhebet was een priesteres welke toezicht en bescherming bood aan moeders en (koninklijke) kinderen. Nekhebet was een zuster, priesteres. Bescherm Neter van kindergeboorte.
Nekhebet manifesteert als de levende Uraeus op het voorhoofd. Kracht van het derde oog, waarheid, universele wet.

VOORSTELLING
Dame met de Gierkroon of Witte Kroon met Cobra slang. Dame met het hoofd van een Gier.
De Gier op de kroon van Farao.
Gier met Witte Kroon vliegend boven Farao met Shen ringen in haar klouwen en bescherming geeft vanuit de Hemel naar de Aarde.
De Gier met Cobra slang op de kroon of gewijde diadeem. Gier met Uas scepter in de klauwen. Slang met Witte Kroon.
Nekhebet en Uadjet samen boven een Schaal.

Vale gier hoog in de lucht.
Vale Gier van Nekhebet hoog in de lucht.

AARDE
Geografisch is Nekhebet de Neter van Boven Egypte. Vertegenwoordigd de monarchie van Ra. Nekhebet houdt verband met wilde vogels. Samen met Uadjet vormen zij de Twee Dames.

Gier Nekhebet bevond zich hoog in de lucht dichter bij Ra, zo luidt een vermelding.

KOSMOS
Grote Witte Koe.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Relief voorstelling in de tempel van Nekhbet bij El-Kab.
Reliëf voorstelling in de El-Kab Tempel. Rechts Ra-Horakhty met Nekhebet.

Cultus

Nekhebet droeg de titel; Zij van Nekheb waar zij Gouw was van de stad.

Bij Nekheb waren haar Tempels gevestigd. Zie ook El-Kab Tempel. Haar bekendheid als beschermer van moeders en kinderen verspreidde zich over heel Boven Egypte. Neter van Boven Egypte, het Zuiden. Grieks: Eileithyiaspolis. De Gier heeft een zeer lange geschiedenis in de Oud-Egyptische traditie.

Twee gieren richten zich tot de Cartouche.
Twee Gieren met Witte Kroon richten zich tot de Cartouche.

Nekhebet was een lokale Neter en werd groot met de komst van Farao’s van Boven Egypte en de Cobra slang Uadjet de Neter van Beneden Egypte vertegenwoordigd. Zij vervullen de moederrol van de Twee Landen. Nekhebet droeg de titel Witte Kroon en werd voorgesteld met deze kroon als heerser van Boven Egypte.

Relief van de gier op een plafond in de Kom-Ombo tempel.
Reliëf met oorspronkelijke kleuren van de Gier op een plafond in de Kom-Ombo Tempel.

De Cobra slang Uadjet en Gier Nekhebet komen ook terug op de kroon van Farao. Zij vormen de Twee Dames. De Cobra slang en Gier hebben hun zetel op de kroon op het voorhoofd, de plek van het derde oog, het bewuste oog.

De oud-Egyptische gier Nekhebet afgebeeld in een tombe.
Nekhebet afgebeeld op een plafond in een tombe.

Naast Nekhebet is ook Mut een manifestatie van de Gier. De Cultus van Nekhebet heeft overeenkomsten met die van Aset. Nekhebet is de spirituele moeder en beschermer van Farao, het koninkrijk, land. De Gier met uitgestrekte vleugels zoals bij Aset en Maat staat voor de grondslag van de Universele Wet die van kracht was zo lang Farao regeerde.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Nekhebet met de Shen in de klauwen.
Nekhebet met de Shen in de klauwen afgebeeld onder een Hemel met Sterren.

Omschrijving

Nekhebet belichaamd de Witte Kroon, het symbool van Farao als heerser van Boven Egypte, van het Zuiderlijke koninkrijk.

Uadjet belichaamd het Noordelijke koninkrijk. Nekhebet was de heilige moeder van Farao, en voedde hem met kracht. Zij beschermd Farao vanaf zijn geboorte tot zijn dood. Diverse voorstellingen op muren tonen Farao strijdend tegen zijn vijanden, waarbij Nekhebet vanuit de lucht bescherming en kracht geeft.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Voorstelling van Nekhebet op een plafond.
Voorstelling van Nekhebet op een plafond.

Legende

In de legende van Heru en Suth, toen Heru de volgers van Suth probeerde te vinden en te verslaan, achtervolgde Heru hen in de vorm van een brandende, gevleugelde Zon, bijgestaan door Nekhebet en Uadjet als gekroonde Cobra slangen, één aan elke zijde van hem. In deze gestalte belichaamd Nekhebet het Oog van Ra.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

De gier Nekhbet op het plafond in haar tempel bij El-Kab.
Voorstelling van de gier Nekhebet op het plafond van de El-Kab Tempel.

Register

Nekhebeh, Nekhbet, Nechbet, Nechbejet

Grieks: Ilythia, Eileithyia

Hieroglief van Nekhebet en Uadjet. Hieroglief Nekhebet. Hieroglief van de Gier. Hieroglief van kop met hals van een Gier.

FAMILIE

De zuster van Nekhebet is Uadjet.
Partner van Hapi.

MANIFESTATIES
In haar Gier gestalte is Nekhebet verbonden aan Mut, partner van Amen.
Nekhebet is verbonden aan Maat, de Universele Wet.
Nekhebet belichaamd het Oog van Ra.
Samen met Uadjet vormen zij de Twee Dames.
Nekhebet is verbonden aan Heru, Farao als koning van Boven Egypte.

VERBANDEN
Egyptische gieren zijn behendig in het eten van eieren en zijn de enige vogel ter wereld die een steen gebruikt als gereedschap.
Mut en Nekhebet dragen beide het aspect van de Gier. De griffioen gier (Gyps fulvus). De griffioen is gerelateerd aan goden en koninklijk. Wachter van een verborgen schat. Bij diverse landen, steden en families vindt men een griffioen in hun wapen/embleem terug.

OBJECTEN
Juwelen, wandreliefs, plafond schilderingen.

INDEX
Inleiding
Cultus
Omschrijving
Legende
Register

Nekhebet in de lucht.
Nekhebet in de lucht.

TITELS
Zij van Nekheb
Witte Kroon
Grote Witte Koe van Nekheb
Meesteres van Per-wer
Oog van Ra

SYMBOOL
Witte Kroon
Gier
Twee Dames

TOTUMDIER
Gier, vrouwelijk.

ELEMENT
Lucht

PLANT

Relief van Nekhebet in de kleine kapel van El-Kab.
Reliëf van de Gier Nekhebet zittend op de Troon in de kleine kapel van El-Kab.
Borst hanger met de Twee Dames.
Borsthanger met de Twee Dames bij het Linkeroog.
Impressie van een kunstenaar.
Impressie van een kunstenaar. Een dame met haardracht voorzien van de Gier Nekhebet.