Mehet-Weret

by Egyptian Realms 420 views0

De Koe Mehuret afgebeeld op een muur.
De Koe Mehuret afgebeeld op een muur van de Hatjepsut Tempel.

Inleiding

Mehet-Weret, Mehuret is een manifestatie van Het-Heru en belichaamd de Hemelse Koe.

Mehuret symboliseerd het leven dat de wateren verlaat.

MENS
Bescherming van de overledenen in de Onderwereld.

VOORSTELLING
Liggende Koe op een rieten mat met Zon tussen de horens.

AARDE

KOSMOS
Belichaming van de Melkweg. Hemelse Koe, Hemellichaam Venus. Mehet-Weret belichaamd de spirituele rivier van de oerwateren van chaos, waar leven gestart is.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Beschildering van een sarcofaagkist.
Beschildering van een sarcofaagkist. Mehuret en Thiouis afgebeeld naast de Hemelse rivier.

Cultus

De geschiedenis van Mehet-Weret gaat terug tot de prehistorie.

Haar Cultus was gevestigd in Esna en Kalabsha. Op een muur in de Hatjepsut Tempel bevindt zich een reliëf van Mehuret.

Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

De Koe Mehet-Weret.
Voorstelling op een muur in een Tombe. Een persoon eert de Koe Mehuret.

Omschrijving

Mehet-Weret belichaamd de water wegen in de Hemelen die bevaren worden door Ra en Farao met de boot.

In latere tijden werd Mehet-Weret beschouwd als een Hemelse Koe die geboorte gaf aan de lucht, dochter van Amun en Mut.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Mehet-Weret de Hemelse koe op de Papyrusboot.
Links Mehet-Weret de Hemelse Koe op de Papyrusboot, rechts Orion met de Staf des Levens varend tussen de Sterren.

Legende

Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

De Hemelse Koe.
De Hemelse Koe Mehuret met Dorsvlegel en Menat om de hals. Voor Mehuret bevind zich Seker.

Register

Wert, Mehurt, Mehuret, Methyer, Mehytouret, Weret

FAMILIE

MANIFESTATIES
Hemellichaam.

VERBANDEN
Aset en Het-Heru belichamen ook de Hemelse Koe.

OBJECTEN
Wordt vervolgd…

Illustratie van de Hemelse Koe.

INDEX 
Inleiding
Cultus
Omschrijving
Legende
Register

Hemelse Koe Mehuret.
Hemelse Koe Mehuret.

TITELS
De Grote Een
Grote vloed

SYMBOOL
Menat

TOTUMDIER
Koe

ELEMENT

PLANT
Riet

Achter Aset de Hemelse Koe afgebeeld.
Aset met de Papyrus staf en Ankh. Achter Aset de Hemelse Koe afgebeeld.
Beeld van Hemelse Koe
Beeld van Hemelse Koe met het boven lichaam van man en vrouw.
Het-Heru op de Papyrusboot bij de Lotus velden.
Mehuret op de Papyrusboot bij de Papyrus velden.