Naunet

by Egyptian Realms 144 views0

Hieroglief van reptiel Naunet.

Inleiding

Naunet vertegenwoordigd het vrouwlijke aspect van Nun. Naunet maakt deel uit van de groep van acht reptielen.

MENS
Naunet belichaamd de oerwateren in de Onderwereld. Naunet is verbonden aan het astrale lichaam van de mens.

VOORSTELLING
Dame met het hoofd van een slang.

AARDE
Reptielen zijn verwant aan de groep van acht Neteru, waaronder Naunet.
De Onderwereld, domein waarin Naunet manifesteerd.

KOSMOS
Naunet belichaamd het vrouwelijke aspect van Nunet en heerst over het domein van de oorspronkelijke oerwateren.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

De groep van acht reptielen uit het oude Egypte.
De groep van acht reptielen afgebeeld op een plafond in de Dendera Tempel.

Cultus

Kek en Kauket vormen een paar.

Samen met Nun en Naunet, Temenou en Temenet, Heh en Hauhet vormen zij de ‘Groep van Acht’.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

De Ogdoad afgebeeld op een muur van de Karnak Tempel.
Rechts de Ogdoad afgebeeld op een muur van de Karnak Tempel.

Omschrijving

Naunet werd voorgesteld als de moeder van de Zon Neter, Nun en Ptah beide vader, schepper Neter.

De oude Egyptenaren van Khenemu meende dat de wereld was omgeven bij bergen dat bijdraagde aan de ondersteuning van de lucht, maar aan hun voeten was Naunet. In de voorstelling dat het Oog van Ra verschijnt vanaf deze bergen, dagelijks opnieuw geboren uit de waterige diepte.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Legende

Op een dag, was de opvatting dat de oerwater van Nun zouden uittreden over de hele wereld. Opnieuw zou het Universum de toestand van Nun’s chaotische wateren aannemen.

Zie Ogdoad Kosmologie.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Nunet, Nuneti, Naunehti

TITELS

FAMILIE
Haar manlijke aspect is Nunet.
Naunet maakt deel uit van de groep van acht schepping reptielen; Amun, Amentet, Heh, Hauhet, Nun, Naunet, Kek en Kauket.

MANIFESTATIES
Reptiel, Kikker van de Groep van Acht.

Het vrouwelijke aspect van de oerwateren op Aarde.
Het vrouwelijke aspect van de oerwateren in de Lucht.
Het vrouwelijke aspect van de oerwateren in het Universum.
Het vrouwelijke aspect van de oerwateren in de Geest.

Wordt vervolgd…

VERBANDEN
Wordt vervolgd…

OBJECTEN
Wordt vervolgd…

NaunetNeter Naunet.

SYMBOOL
Het symbool van Nun met een vrouwlijke aanduiding voor Neter.

TOTUMDIER
Cobraslang

ELEMENT
Water

PLANT

Egyptische koppels van reptielen.De Acht reptielen van de
Ogdoad.