Ankhet

by Egyptian Realms 163 views0

Relief van Ankhet afkomstig van de Philae tempel.
Reliëf van Khnum, Satet en Ankhet afkomstig van de Philae Tempel.

Inleiding

Ankhet belichaamd de attributen van vruchtbare wateren, de Nijl en Melkweg.

Ankhet met Ankh en staf.MENS
Moeder en beschermer van de Farao. Beschermer van geboorte van kinderen.

VOORSTELLING
Dame met Papyrus scepter in haar linkerhand (kracht en vernieuwing), de Ankh in de rechterhand, Rode Kroon of Gele Kroon met samengebonden riet of pluimen op haar hoofd. Soms is haar kroon met de Cobra slang voorzien.

AARDE
Ankhet belichaamd de Nijl als bevruchter van de velden, zij brengt het levengevende water. Gazelles.

KOSMOS
Zon. De invloeden van Sirius spelen een belangrijke rol bij het spring-getij.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Ankhet afgebeeld op een muur van de Philae Tempel.
Ankhet afgebeeld op een muur van de Philae Tempel.

Cultus

Ankhet werd geëerd in Egypte en het land te zuiden van Egypte, Nubië. De eilanden van de Nijl en het hele Aswan gebied was haar domein.

Het Cultus centrum van Ankhet lag bij Elephantine Eiland waar zij als Gouw met Khnum en Satet het eerste (Cataract) gebied beschermde tegen volk uit het Zuiden.

Tempels gewijd aan Ankhet waren gevestigd bij Sehel, Elephantine en Komir.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Ankhet afgebeeld op een muur van de Philae Tempel.
Ankhet achter Aset afgebeeld op een muur van de Philae Tempel.

Omschrijving

De naam Ankhet betekent; naar buiten brengen.

Ankhet is de beschermer van vers water en vormde de jaarlijkse Nijloverstromingen waarbij de stroming van het vruchtbare slib van het Zuiden kwam. Ankhet bevrucht de rivier de Nijl.

Ankhet was bekend als de voedvrouw van het land en Farao.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Gazelles zijn vaak bij waterbronnen te vinden.
De gazelles zijn vaak bij waterbronnen te vinden zoals de Nijl en meren.

Legende

Wordt vervolgd…

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Rivier de Nijl
Rivier de Nijl.

Register

Anqet, Nekhet, Anukhet, Anukis, Anukhety, Anukhet, Anjet, Anket, Anquet, Neb-Ankhet

Grieks: Hestia

Hieroglyph Ankhet. Hieroglyph Ankhet.

FAMILIE
Dochter van Ra.

MANIFESTATIES
Ankhet was geassocieerd met Het-Heru in Thebe.
Ankhet heeft vebanden met Satet, waarin zij mogelijk de twee aspecten van een enkele Neter belichamen.
Ankhet vervulde in het Nieuwe Rijk de dochter en moeder rol in de Triade van Elephantine, samen met Khnum en Satet. De triade toont gelijkenissen met Asar, Aset en Nebet-Het als tweeling zusters.

VERBANDEN
Het getij en overstroming van de Nijl brengt Ankhet in verband met Sept.
De Papyrus scepter word gehanteerd door Ankhet, Sakhmet, Aset en Het-Heru.

OBJECTEN
Wandreliëfs van Ankhet. Inscripties.

INDEX
Inleiding
Cultus
Omschrijving
Legende
Register

Neter Ankhet.
Neter Ankhet.

TITELS
Moeder van de Koning
Meesteres van Nubië
Schenker van Leven (Ankh)
Huis van Liefde
Dame van Setet eiland
Vrouw van de Hemel (als Gazelle)
Meesteres van de Neteru (als Gazelle)
Dame van Leven
Neter van haar hoofdheiligdom
Dame van Elephantine
Schenker van alle kracht
Schenker van alle gezondheid
Schenker van Leven
Dame van de Stromingen

SYMBOOL
Gazelle

TOTEMDIER
Gazelle

ELEMENT
Water

PLANT

Ankhet geeft de jonge Pharaoh borstvoeding.
Ankhet geeft de jonge Farao borstvoeding.
Ankhet met waterkruiken.
Ankhet met waterkruiken.
Ankhet afgebeeld in oorspronkelijke kleuren.
Ankhet afgebeeld in oorspronkelijke kleuren.