Atum

by Egyptian Realms 295 views0

Neter Atum met kroon.
Neter Atum met de Staf des Levens.

Inleiding

Atum, Neter van Heliopolis. Binnen de Cultus van Ra, de avondverschijning van de Zon.

MENS
Atum is niet alleen vader van de Neter maar ook van de Farao.
Creatie, beheersing, Heerschap van de Neteru.

VOORSTELLING
Als oudere man met Baard, armbanden en collier om. Atum draagt op het hoofd de Dubbele Kroon of Witte Kroon. Half man, half slang (oergestalte). Als Kroon. Als zwarte Stier met een Zon tussen de horens.

AARDE
Atum is de belichaming van de Zon in de nachtelijke uren, de ondergaande Zon.

KOSMOS
Schepper van Hemel en Aarde.
Atum is Zelf gerealiseerd.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Cultus

Atum was bekend door het hele land. Het Cultus centrum van Atum die hij deelde met Ra was gevestigd in Heliopolis.

Atum vervulde een belangrijk deel in de riten van kroning.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Omschrijving

Atum was bekend dat hij zichzelf buiten de oerwateren had gebracht.

Atum bracht vervolgens Shu en Tefnut voort. Van hen zijn de Negen Neteru van de Heliopolische Enneade voortgekomen.

Als voorbereiding voor Zonsopkomst houdt Atum een gevleugelde Slang die 10 sterren verslind vast als symbool voor de 10 uren van de nacht die zijn verstreken.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Legende

Atum was het eerste wezen dat oprees uit de wateren van Nun in de tijd van schepping. Van oorsprong was Atum een slang in Nun.

Allereerst maakte Atum zichzelf waarna hij de eerste Neteru voortbracht uit zijn speeksel, Shu en Tefnut.
Zijn lichaam werd beschouwd als alle fysieke delen van materie en Atum werd voorgesteld als een man. Wanneer Atum verenigd was met Ra onstond Atum-Ra.

Volgens de Memphis Creatie legende is Atum de eerste creatie van Ptah. Ptah sprak simpelweg zijn naam uit en Atum kwam in bestaan. Atum creerde alles, inclusief zichzelf door zelfbevrediging.

Atum belichaamd de ondergaande Zon en word elke morgen wedergeboren aan de Horizon als Khepra.

Egyptian Realms. Patroon van een watergolf.

Register

Atem, Temu, Tem, Tum

FAMILIE
Partners van Atum zijn Iusaas en Nebet-Het. Zij vormde het vrouwelijke aspect toen Atum de wereld creëerde door zijn verlangen.

Atum vormt met Ra samen Atum-Ra. Atum is een Creator Neter van Heliopolis en Een van de Negen Neteru van Beneden Egypte.

Maan verbonden aan Atum.
MANIFESTATIES

Ra verenigde later met Atum als Ra-Atum of Atum-Ra.
In latere tijden werd Atum geassocieerd met Ptah en Asar.

VERBANDEN
Atum is een vooraanstaande in de Heliopolische enneade.

OBJECTEN
Wordt vervolgd…

INDEX
Inleiding
Cultus
Omschrijving
Legende
Register

Atum met Dubbele Kroon.
Atum, gezeteld op de Troon met de Dubbele Kroon.

TITELS
De complete Ene

SYMBOOL
Kroon
Zwarte Stier

TOTUMDIER
Leeuw
Slang
Stier

ELEMENT

PLANT

Atum schenkt uit de korenmaat.
Atum schenkt uit de korenmaat en maakt de akkers vruchtbaar.